Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

14. 9. 2021 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady, kde si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení svých nevyzvednutých úspor požádat.

K 31. 8. 2021 eviduje Finanční správa 1 296 účastníků důchodového spoření, kteří si o své prostředky dosud nepožádali. Jedná se o nevyplacené prostředky v celkové výši 8 404 760 Kč. Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek i částka nevypořádaných prostředků jsou stále poměrně vysoké, a to i přesto, že účastníci byli penzijními společnostmi i finančními úřady o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni.

Finanční správa může vyplatit nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu. Správce daně přeplatek vrátí poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Informaci o existenci přeplatku sdělí místně příslušný správce daně, který se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu (tj. adresou místa trvalého bydliště nebo adresou hlášeného místa pobytu
u cizince). Vzor žádosti o vrácení přeplatku je součástí této zprávy.

Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do státního rozpočtu.

Přílohy