Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

O odklad platby daně nebo její rozložení na splátky požádejte prostřednictvím webové aplikace

25. 3. 2021 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa informuje veřejnost o možnosti požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Toho mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Stačí podat příslušnému finančnímu úřadu vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a zvolit vyhovující způsob podání.

Žádost je možné podat bezplatně do 16. 8. 2021 a veškeré potřebné informace a dokumenty jsou dostupné na webu Finanční správy:

V žádosti musí poplatník uvést a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční úřad posečkání povolit. Finančnímu úřadu mohou být důvody žádosti doloženy všemi pro tvrzený důvod relevantními doklady.