Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa vybrala téměř 2,9 milionu daňových přiznání k dani z příjmů

2. 7. 2021 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů a po uplynutí období, kdy mohli poplatníci podat přiznání bez sankcí, eviduje za zdaňovací období roku 2020 téměř 2,9 milionu daňových přiznání. Z celkového počtu vybraných přiznání bylo více než 2,3 milionu od fyzických osob a 530 tisíc od osob právnických.

Stále více lidí pak podává své daňové přiznání elektronicky. „Veřejnost mohla od letošního roku pro podání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost jednoduchého a pohodlného vyplnění z domova. I z toho důvodu zvolilo elektronickou formu podání více než 42 % poplatníků, což považujeme za úspěch,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Elektronicky podalo daňové přiznání více než 700 tisíc fyzických a 500 tisíc právnických osob.

V prodloužené lhůtě, tj. do 1. července, mohl podat daňové přiznání poplatník, který ho předkládá správci daně prostřednictvím zplnomocněného daňového poradce, nebo má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Daňový poradce o nutnosti provedení platby, výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje. Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude hradit sám. Nestačí peníze odeslat poslední den lhůty. Pro finanční správu je důležité datum, kdy byly peníze připsány na její účet.

Finanční správa vybrala téměř 2,9 milionu daňových přiznání k dani z příjmů