Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období se podávají do 29. června

26. 6. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za první bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.

Lhůta pro podání žádosti týkající se uplatnění nároku na kompenzační bonus za první bonusové období (tj. za dny od 12. března do 30. dubna 2020) uplyne 29. června 2020. Po tomto datu uplatnění nároku za toto období již nebude možné. Pro podání žádosti za druhé bonusové období (tj. za dny od 1. května do 8. června 2020), případně pro provedení úprav této žádosti je nejzazším termínem 7. srpen 2020.

Kromě OSVČ mohou o kompenzační bonus žádat společníci malých s. r. o., přičemž se musí jednat o společnost s nejvýše dvěma společníky. Z důvodu pomoci rodinným firmám se může jednat též o s. r. o. s více společníky, jsou-li členy jedné rodiny. Více informací ohledně podmínek, za kterých mohou společníci rodinných firem čerpat kompenzační bonus, včetně graficky znázorněných příkladů k vysvětlení pojmu „člen jedné rodiny“ naleznete v přiloženém letáku.

Finanční správa k 24. červnu zpracovala od osob samotně výdělečně činných celkem 888 146 žádostí a vyplatila živnostníkům již více než 19,5 mld. Kč. Od společníků malých s. r. o. zpracovala 59 869 žádostí a vyplatila jim více než 1,2 mld. Kč.