Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěchy Finanční správy na poli legálního i nelegálního hazardu

28. 7. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Specializovaný finanční úřad, jakožto výhradní správce daně z hazardních her, do roku 2016 uděloval v rámci své kompetence pokuty majitelům či nájemcům heren, ve kterých bylo při kontrolní činnosti zjištěno nelegální provozování loterií prostřednictvím tzv. „kvízomatů“.

Celková částka doměřené daně z hazardních her a odvodu z loterií a jiných podobných her (za roky 2017 – 2019) činí cca 845 mil. Kč, přičemž na doměření daně z hazardních her u nelegálních provozovatelů připadá více než 35 mil. Kč.

„Na Specializovaném finančním úřadě byl rovněž vytvořen zvláštní útvar, který se orientuje na doměřování daně z hazardních her u tuzemských i zahraničních daňových subjektů, které hazardní hry provozují na území České republiky, a to jak prostřednictvím internetových her, tak v prostředí kamenných provozoven,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. dubna 2020 (č. j. 1 As 429/2019 – 22) vydal ve věci tzv. „kvízomatů“ další přelomový rozsudek (zde ve věci tzv. „otázky poslední záchrany“), jímž opakovaně potvrdil správnost postupu Finanční správy při udělování sankcí za předmětné nelegální provozování loterií.

Z celkového počtu cca 450 daňových subjektů evidovaných v rámci správy daně z hazardních her v současnosti provozuje hazardní hry legálně pouze cca 60 daňových subjektů, v ostatních případech se jedná o nelegální provozovatele. Specifikem platné právní úpravy daně z hazardních her je však skutečnost, že poplatníky této daně jsou právě i nelegální provozovatelé.