Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správě se daří zvyšovat fiskální výnos z vymáhání nedoplatků

20. 2. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Úspěšnost vymáhání daňových nedoplatků v rámci Finanční správy ČR ve srovnání s předchozími roky stále stoupá. Plynulý růst úspěšnosti vymáhání je patrný ze statistických údajů, které Finanční správa sleduje.

 Finanční úřady v posledních letech evidují, i přes snižující se objem vymáhaných nedoplatků, narůstající procentuální koeficient úspěšnosti jejich vymožení. Postupný pokles objemu vymáhaných nedoplatků koresponduje také s pozitivním stavem české ekonomiky a souvisejícím růstem zaměstnanosti a mezd.

Vývoj v oblasti vymáhaných a vymožených nedoplatků (v mld. Kč)
 stav k  31. 12. 2015  31. 12. 2016  31. 12. 2017  31. 12. 2018 31. 12. 2019
 vymáháno 91,4 44,1 37,3 30,9 25,8
 vymoženo za rok  11,9 13,3  13,6  12,9  14,2 

 

Úspěšnost vymáhání nedoplatků (v %)
  rok/měsíc 2015 2016 2017 2018 2019
  červen 6,26 7,6 15,96 15,41 23,52
  prosinec 12,98 30,22 36,43 41,72 55


„Vymáhání daňových nedoplatků je nezbytnou činností orgánů Finanční správy, která přináší významný fiskální efekt. Finanční správa se v této oblasti neustále zlepšuje a jsem ráda, že jsou výsledky vidět,“
uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. K vymáhání finanční úřad přistupuje až po uplatnění ostatních zákonných způsobů, kterými může přimět daňové dlužníky k splnění jejich daňové povinnosti. Nejvyšší hodnoty u vymáhaných i vymožených daňových nedoplatků jsou dlouhodobě evidovány na dani z přidané hodnoty.

Ve výsledném objemu daňových nedoplatků předaných k vymáhání i objemu daňových nedoplatků vymožených finančními úřady se v posledních letech kladně projevovala opatření pro zefektivnění vymáhací činnosti finančních úřadů přijatá v rámci Finanční správy. Mimo jiné byla rozšířena neformální komunikace s dlužníky za účelem plnění jejich povinností, dále byla rozvinuta a vymáhacím útvarům je poskytována pravidelná automatizovaná podpora v podobě aktualizovaného přehledu o provedených a možných dalších vymáhacích postupech vůči dlužníkům. Tato plynule zaváděná opatření umožňují vymáhacím útvarům zefektivnit práci s nedoplatky, což má pro stát pozitivní fiskální přínos.

graf fiskálního vývoje vymáhání nedoplatků