Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

22. 4. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec.O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.

Jednou ze základních podmínek pro získání této podpory je, že osoba žádající o kompenzační bonus je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt apod.), přičemž se může jednat o hlavní činnost, ale též o činnost vedlejší.

Na výplatu kompenzačního bonusu může mít tedy nárok i osoba, která je vedle výkonu samostatné výdělečné činnosti zároveň zaměstnána. V takovém případě je však zcela zásadní podmínkou pro vznik tohoto nároku to, že se nejedná o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění upravuje zákon o nemocenském pojištění. Podle tohoto zákona je účast na nemocenském pojištění založena na dosažení tzv. rozhodného příjmu. Zjednodušeně lze říci, že pro osoby vykonávající zaměstnání je částkou rozhodnou pro účast na pojištění 3 000 Kč. Pokud tedy Váš měsíční příjem ze zaměstnání dosahuje alespoň této výše, stáváte se účastníky nemocenského pojištění, a tudíž na kompenzační bonus nemáte nárok. Určitou výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně.