Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa přijala ke zpracování 196 517 žádostí o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ

17. 4. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa přijala 116 724 žádostí e-mailem, 41 126 datovou schránkou, 1 064 prostřednictvím EPO a 37 603 v listinné podobě, a to k dnešnímu ránu. Z hlediska krajů byl největší počet žádostí přijat v Praze v počtu 25 745 žádostí. Od čtvrtka přikázaly vyplatit žadatelům finanční úřady částku v celkové výši více než 1,8 miliardy Kč a na pondělí 20. 4. je přikázáno dalších 1,5 miliardy Kč. Průměr kompenzačního bonusu na jednu žádost činil 24 833 Kč.

Zákon o kompenzačním bonusu, který napomáhá zmírnit negativní dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné, začal platit od 14. dubna 2020. „Žádosti o bonus však přicházely na finanční úřady již během Velikonoc. Rychlé zpracování a proplácení žádostí je pro Finanční správu v současné době jednou z priorit a i tyto žádosti budou samozřejmě zpracovány a proplaceny,“ dodává generální ředitelka Tatjana Richterová.

Bohužel Finanční správa v doposud podaných žádostech eviduje některé opakující se chyby. Častým dotazem žadatelů je význam kolonky „DIČ“ neboli daňového identifikačního čísla. Všichni žadatelé, kteří splňují podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu, mají DIČ. U osob samostatně výdělečně činných je DIČ nejčastěji tvořeno: „CZrodnéčíslo“ (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234. Často jsou žádosti zaslány ve špatném formátu a není možné tyto žádosti zpracovat. Doporučujeme zasílat žádosti ve formátech .pdf, .jpg či .png.

Žadatelé také chybují v tom, že žádosti nezasílají na správné adresy „svých“ územních pracovišť. Pak je nutné žádost přeposlat na podatelnu příslušného finančního úřadu. To pochopitelně brzdí proces vyplácení a zpomaluje vyřizování dalších žádostí. V neposlední řade se někteří žadatelé zapomínají na žádosti podepsat, a protože chtějí mít jistotu, že jejich žádost bude vyplacena, tak není výjimkou několikanásobné podání. Rekord je zatím 10 žádostí na jednu osobu.

„Mám informace z krajů, že občané, aby měli jistotu, že žádost podali, ji i v současné situaci raději přijdou osobně podat na finanční úřad. V některých místech se tvořily i fronty,“ dodává Tatjana Richterová. Finanční správa však veřejnosti doporučuje, aby v současné situaci preferovala elektronický způsob podávání žádostí a bezkontaktní styk s úřadem. Žádost lze podat až do 29. 6. 2020 například prostřednictvím webové aplikace. Chráníte tím nejen sebe a ostatní žadatele, ale i úředníky, kteří zpracovávají žádosti.