Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti VINDARON PRO

25. 10. 2018 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Nejvyšší správní soud dne 17. října 2018 potvrdil správnost postupu Finanční správy při udělování sankcí za nelegální provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím tzv. „kvízomatů“ v případě společnosti VINDARON PRO s.r.o. Jedná se o definitivní a zcela přelomové rozhodnutí správních soudů v této záležitosti, proti kterému již nejsou přípustné další opravné prostředky.

„Finanční správa se vždy snaží postupovat v souladu s aktuální legislativou a je dobře, že jsme v tomto směru s Nejvyšším správním soudem zajedno. Provozování nelegálních kvízomatů je stále diskutované téma, které je spojené s daňovými úniky a tím značnými škodami pro státní rozpočet,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

V případě uvedeného vleklého sporu, o kterém rozhodovaly správní soudy, byla společnosti VINDARON PRO s.r.o. udělena sankce ve výši 9 750 000,- Kč. Dle tehdy platného právního předpisu mohla být maximální možná výše pokuty 10 milionů korun. Historicky se jednalo o nejvyšší uloženou pokutu v hazardním průmyslu.

Orgány Finanční správy jako správní orgány kompetentní k výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami (pozn. touto kompetencí disponovaly pouze do konce r. 2016) řešily problematiku nelegálního provozování technických zařízení (tzv. „kvízomatů“) již od roku 2013, kdy byly Specializovaným finančním úřadem v rámci celé České republiky intenzivně prováděny kontroly dotčených subjektů. Od roku 2014 pak Specializovaný finanční úřad vydal ve správním řízení množství již pravomocných rozhodnutí, jimiž mnoha subjektům udělil sankce v řádu desítek milionů korun.