Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa uzavřela s Magistrátem hlavního města Prahy memorandum o vzájemné výměně informací v souvislosti s Airbnb

31. 8. 2018 Tisková zpráva

Petr Habáň tiskový mluvčí, Generální finanční ředitelství

Mezi Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) a Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) bylo podepsáno memorandum o spolupráci za účelem vzájemného poskytování informací a identifikaci osob, které poskytují ubytování prostřednictvím internetových platforem jako potencionální daňové subjekty.

„Memorandum je výsledkem spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy, Finanční správa ČR oceňuje snahu města podílet se na řešení problematiky zdanění internetových platforem,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Finanční správa se elektronickými platformami zabývá již delší dobu a rozhodla se nejdříve vydat cestou prevence. Poplatníci byli v uplynulých měsících opakovaně informováni o jejich daňové povinnosti. Byla také vypracována metodika, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti musí pronajímatelé Airbnb splnit. Veřejnost byla také v rámci každoroční informační kampaně k placení daní z příjmů informována o tom, jak se k těmto příjmům postavit a že mají poplatníci povinnost takové příjmy zdanit. V současné době už ale probíhají nejen na území hlavního města kontrolní akce zaměřené právě na ubytování prostřednictvím internetových platforem.

Memorandum podepsal generální ředitel Finanční správy Martin Janeček a zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku Zdena Javornická. Memorandum upravuje vzájemnou výměnu informací, které GFŘ a MHMP získali vyhledávací činností nebo jiným výkonem pro účely správy daní a správy místních poplatků. Se získanými informacemi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.