Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odhalení pamětní desky Alfonse Kavalce v Bruntále

20. 10. 2016 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Ve čtvrtek 20. října byla za účasti zástupců vedení Celní a Finanční správy ČR slavnostně odhalena pamětní deska Alfonse Kavalce - přednosty důchodkového úřadu v Bruntále, jenž byl za druhé světové války 20. října 1942 popraven nacisty v Belíně Plötzensse za spolupráci s odbojovou organizací Obrana národa.

Alfons Kavalec se narodil v roce 1898 ve Václavovicích nedaleko Frýdku. Během nacistické okupace spolupracoval s odbojářskou jihomoravskou sítí Obrany národa, napomáhal ukrývat uprchlé válečné zajatce, materiálně i finančně podporoval rodiny zatčených i pozůstalých po českých vlastencích.

V březnu 1942 byl zatčen gestapem, několik měsíců vyslýchán v Kounicových kolejích v Brně, posléze pak převezen do Berlína Plötzensse, kde byl tamním soudem uznán vinným, že "během války proti Říši, poskytoval nepřátelské mocnosti výhodu, a tím spáchal zločin proti §§ 91 b, 47 , 93 tr. zákoníku." Z tohoto důvodu byl v podvečer 20. října 1942 popraven gilotinou.

V únoru 1946 byl A. Kavalcovi prezidentem E. Benešem udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam, téhož roku mu pak bylo městem Bruntál uděleno čestné občanství a tamější ulice Parkgasse přejmenována na ulici A. Kavalce. „Pro mne osobně má zvláštní význam také fakt, že Alfons Kavalec byl bývalým berním úředníkem. Své zemi sloužil a zůstal jí věrný i ve velmi těžkých časech. Pro finanční správu pak mnoho let pracovala také jeho praneteř. Z toho je patrné, jak životní postoje jednotlivců do velké míry ovlivňuje jejich rodina a její preference,“ řekl Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele GFŘ.

Jeho životní příběh v loňském roce obsáhle zpracovala redakce CLO-DOUANE, služebního měsíčníku Celní správy ČR, dostupného ve všech státních knihovnách.

"Osud pana A. Kavalce připomíná současným generacím, že ve vypjatých chvílích Protektorátu prokázali mnozí čeští úředníci nejen svoji statečnost, ale i loajalitu ke svým spoluobčanům, a to i za cenu vlastního života," uvedl k odhalení pamětní desky generální ředitel GŘC M. Poulíček.

Slavnostního aktu se zúčastnili: náměstkyně ministra financí Alena Schillerová, generální ředitel celní správy Milan Poulíček, zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský, zástupci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a územního pracoviště v Bruntále, starosta města Bruntál a zástupci samosprávy, zástupci Klubu za starý Bruntál a příbuzní A. Kavalce.

 

mjr. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Generální ředitelství cel

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství