Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o technické realizaci Elektronické evidence tržeb a zpřesnění nákladů

12. 2. 2016 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa, která je pověřena realizací projektu Elektronické evidence tržeb (e-tržeb), blíže informuje o způsobu technické realizace tohoto projektu ve fázi schválení zákona o evidenci tržeb Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení.

„Oproti původně zvažovanému záměru vybudování úplně nového komplexního systému e-tržeb na „zelené louce“, přistoupila Finanční správa s ohledem na hospodárnost, efektivitu a účelnost vynakládaných prostředků k realizaci technického řešení e-tržeb formou maximálního využití stávající technické infrastruktury“, řekl generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Část technického řešení e-tržeb bude představovat upgrade stávajícího automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). V praxi jde o začlenění technického řešení e-tržeb do již fungujících modulů ADIS, jako například do Daňového portálu, Daňové informační schránky, spisové evidence, evidence kontrolních úkonů, což umožní efektivní využití existující infrastruktury ADISu. Toto řešení je v souladu se zákonem o utajovaných informacích, kdy dodavatel systému ADIS disponuje stupněm utajení „tajné“.

V rámci technické realizace e-tržeb a jeho provozu bude Finanční správa dále spolupracovat se státním podnikem Státní pokladnou Centrem sdílených služeb (SPCSS). SPCSS zajistí služby provozu na základě in-house zadávání. Dále pro zabezpečení technického řešení bude využito otevřených výběrových řízení v oblasti dokoupení zbývající infrastruktury a upgrade ADISu. S ohledem na výhradní autorská práva dodavatele ADISu bude upgrade zadán formou jednacího řízení bez uveřejnění, a bude představovat náklad maximálně 50 mil. korun.

Uvedený způsob technické realizace projektu e-tržeb umožní snížení celkových nákladů na jeho vybudování a prvních 5 let provozu nejméně o 250 mil. korun oproti původně rozpočtované částce 1,2 mld. korun. Tato úspora spočívá zejména ve využití stávající infrastruktury ADISu oproti původně zvažovanému záměru.