Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vláda schválila rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na obiloviny a technické plodiny

18. 6. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Dne 15. června 2015 bylo na jednání Vlády schváleno nařízení, díky kterému dojde z důvodu zamezení podvodům na DPH, k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti obilovin a technických plodin. Toto nařízení vlády nabyde účinnosti dnem 1. července 2015.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) bude aplikován na veškeré komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 - obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy. Tento režim se použije v případě, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč.

Účinnost použití režimu přenesení daňové povinnosti u cukrové řepy (kód 1212 91) zůstává zachována od 1. září 2015.

Novým nařízením se mění dosavadní nařízení č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, prostřednictvím kterého vláda vymezuje jednotlivá plnění pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Do české legislativy je tak implementována směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

Další podrobnosti k předmětnému nařízení vlády lze nalézt zde.

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR: Informace k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti.