Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se od dubna rozšířil na nové druhy zboží

10. 4. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

S účinností od 1. dubna 2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele tzv. reverse charge) na další druhy zboží. Jde o vybrané obiloviny a technické plodiny, některé kovy (včetně drahých kovů), mobilní telefony, integrované obvody, přenosová zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.) a videoherní konzole. U cukrové řepy je účinnost posunuta až od 1. září 2015. Reverse charge se uplatní, jen když celková částka základu daně dodávaného zboží překročí částku 100 000 Kč.

Reverse charge se nově aplikuje pouze na vybrané zboží splňující nejen slovní vymezení v příslušném nařízení vlády, ale také vymezení kódem nomenklatury celního sazebníku. To znamená, že se režim nebude vztahovat například na veškeré obiloviny a technické plodiny, ale pouze na ty, které jsou označeny také kódem celního sazebníku. Z obilovin se tak reverse charge týká pouze kukuřice.

Do 1. dubna 2015 se reverse charge uplatňovalo jen při převodu povolenek na emise skleníkových plynů, dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH a při poskytnutí stavebních nebo montážních prací.

Podrobnější informace k vymezení vybraného zboží specifikovaného v Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a ke speciálním postupům v souvislosti s rozšířením reverse charge naleznete na internetových stránkách finanční správy: Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.