Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015

29. 1. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2014 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v roce 2014 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na již v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká?

Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna místního koeficientu, který si určuje pro každý rok obec nebo změna ceny půdy, nejsou důvodem pro podání daňového přiznání. Správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Místní koeficient si pro letošní rok zvolilo 533 obcí, tj. o 4 obce více než loni. Počet obcí, které si stanovilo nejvyšší místní koeficient 5 se oproti loňsku nezměnil, je jich opět 17. Na adrese http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces je k dispozici celostátní interaktivní vyhledávač koeficientů pro daň z nemovitých věcí.

Upozornění na povinnou elektronickou formu podání přiznání

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat řádné nebo dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pouze elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na www.financnisprava.cz, pod záložkou Daňový portál. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je letos 1.června. Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2015 jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím datové schránky.

Podrobnější informace k problematice daně z nemovitých věcí naleznete na internetových stránkách finanční správy na adrese www.financnisprava.cz.