Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč

18. 11. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých obchodních společností, zejména členů nadnárodních korporací. Dosavadním výsledkem této kontrolní akce za necelý rok 2015 je zvýšení základu daně, případně snížení daňové ztráty u daňových subjektů ve výši téměř 600 mil Kč, což znamená doměření daně finančním úřadem ve výši více než 90 mil Kč.

Důvodem kontrolní akce je zamezení rozšířené praxe krácení daňové povinnosti, kdy si spřízněné subjekty ve vzájemných transakcích upravují ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění. V rámci této kontrolní akce postupně byly a i nadále jsou zahajovány daňové kontroly zaměřené na prověření správnosti nastavení cen u transakcí mezi spřízněnými podniky v rámci nadnárodních korporací.

„V reakci na tuto kontrolní akci nám navíc daňové subjekty začaly samy podávat dodatečná daňová přiznání, kdy své daňové povinnosti narovnávají. Ta představuje další, pro státní rozpočet nezanedbatelný efekt této kontrolní akce, který přinesl dodatečně přiznané daně ve výši dalších cca 80 mil. Kč,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Kontrolní akce na převodní ceny nadále pokračuje a bude pokračovat i v roce 2016, také v souvislosti s vytipováním dalších vhodných subjektů za účelem prověření transakcí a obchodních vztahů ve skupině.

Cílem SFÚ je v rámci kontrolní i rozhodovací činnosti vždy ověřit u českých členů skupin podniků metodologii převodních cen tak, aby respektovala rozsah skutečně vykonávaných funkcí a nesených rizik daňového subjektu ve skupině. Tím je ověřen i princip tržního odstupu, základní parametr hodnocení transakcí a obchodních vztahů ve skupině. Důsledkem této kontrolní činnosti je správné vykázání základu daně u českých společností a související odvod daně do státního rozpočtu České republiky.