Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novela zákona o pohonných hmotách zavádí povinnou registraci pro obchodníky s pohonnými hmotami

27. 4. 2011 Tisková zpráva

JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Novela zákona o pohonných hmotách zavádí povinnou registraci pro obchodníky s pohonnými hmotami. Tato registrace a následná výměna informací mezi daňovou a celní správou usnadní kontrolu daní. V kombinaci s novelou DPH týkající se ručení za nezaplacenou daň jde o významný nástroj v boji proti daňovým únikům.

Dne 21. 4. 2011 nabyla účinnosti novela zákona o pohonných hmotách a vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot. Z těchto právních předpisů vyplývají pro distributory a správce daně nové povinnosti.

Distributor tj. daňový subjekt, který v současné době obchoduje s pohonnými hmotami na daňovém území České republiky, s výjimkou prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích pohonných hmot, má povinnost do 30 dní od nabytí účinnosti novely tohoto zákona podat oznámení o zahájení činnosti u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa pobytu distributora. Zároveň je povinen do 10 dnů oznámit každou změnu údajů. Osoba, která hodlá zahájit tuto činnost po nabytí účinnosti novely, je povinna podat oznámení před zahájením činnosti.

Distributoři pohonných hmot a provozovatelé čerpacích stanic jsou povinni na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot, který vede Generální ředitelství cel v elektronické podobě a registr je veřejně dostupný na internetových stránkách Celní správy ČR http://www.celnisprava.cz/ .

Za porušení povinností zavádí zákon pokuty za správní delikt a to ve výši 5 mil. Kč za nakoupení pohonných hmot od osoby nezapsané v registru distributorů pohonných hmot a 3 mil. Kč za neoznámení změn údajů nebo ukončení své činnosti.

Tiskopisy pro oznámení činnosti a další související informace jsou dostupné na internetových stránkách Celní správy ČR http://www.celnisprava.cz/  v sekci Daně – Distributoři PHM.

mjr. Bc. Jiří Barták
tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel