Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

267 000 složenek putuje z Brna do schránek poplatníků

7. 5. 2024 Tisková zpráva

JUDr. David Stančík, LL.M. tiskový mluvčí

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2024, nebo její první splátky. Od půlky dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2024 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Ještě před deseti lety to bylo přes 418.000 složenek. S nástupem datových schránek a službou informace do e-mailu (dnes přes 50.000 poplatníků) se počet složenek rapidně snížil.

„Nejsnadnějším způsobem placení daně je pro poplatníky bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba přiloženou složenkou na kterékoliv poště,“ doporučuje Martin Komárek, ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Majitelům datové schránky přijde informace o výši daně včetně platebních údajů do této schránky.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 1. června a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Upozorňujeme, že složenky nejsou zasílány poplatníkům disponujícím datovou schránkou. Složenku neobdrží ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710
 

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2024 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy jsou zpřístupněny k nahlédnutí v průběhu května na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, konkrétně v těchto oblastech: Informace k zasílání složenek, Zasílání údajů pro placení daně e-mailem, Placení daně prostřednictvím SIPO.