Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Operace „CANIS“ - Královéhradecká KOBRA opět zasáhla

21. 9. 2020

Pracovníci Generálního ředitelství cel Sekce pátrání Hradec Králové, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a Policie České republiky pokračují ve spolupráci v úspěšném odhalování a potírání daňových úniků a daňové kriminality. V tomto konkrétním případě operativní spolupráce při výměně informací mezi celníky a specialisty finanční správy umožnila lépe analyzovat identifikovaný případ podezření z krácení daní a následně rychle a účinně zasáhnout.

„K objasnění případu napomohla úzká spolupráce na úseku výměny informací a koordinace činností mezi celní a finanční správou, kdy úkony trestního řízení byly dozorovány Městským zastupitelstvím v Praze. Provedeným šetřením bylo zjištěno a zadokumentováno, že podezřelé osoby v rámci prováděné ekonomické činnosti několika ovládaných společností poskytovaly pracovní sílu a za účelem snížení vzniklé vysoké daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty zahrnovaly do účetnictví upravené daňové doklady vystavené za účetní služby, a dále i zjednodušené daňové doklady s fiktivním plněním, čímž neoprávněně zkrátily svoji daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty. Získané prostředky prostřednictvím dispozičních oprávnění k bankovním účtům vybíraly a následně používaly pro svoji potřebu, čímž způsobily škodu České republice ve výši nejméně 35,6 milionů korun“, uvedla tisková mluvčí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Mgr. Romana Barešová.

Spolupráce mezi celníky a specialisty finanční správy spočívala mimo jiné v okamžitém sdílení informací, zpracování analýz za účelem ochrany daňových příjmů státního rozpočtu. Díky ní došlo v daném případě doposud k zajištění finančních prostředků a majetku u ovládaných společností a osob podezřelých z daňových úniků v celkové výši přesahující částku 28 milionů korun. Vzhledem k doposud probíhajícím úkonům lze ještě očekávat následné zajištění dalších majetkových hodnot.

„Během závěrečné realizace případu na území Prahy a Hradce Králové bylo příslušníky Sekce Pátrání Generálního ředitelství cel provedeno celkem 5 domovních prohlídek a 8 prohlídek jiných prostor a pozemků, v jejichž rámci byly zajištěny listinné důkazy, výpočetní technika a mobilní telefony. Jako výnosy z trestné činnosti byla zajištěna 2 osobní vozidla a finanční hotovost ve výši 18 121 674 korun a 7 010 eur. Souběžně bylo finanční správou v daňovém řízení zajištěno cca 9 900 000 korun. Bylo zadrženo také 5 osob“, uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj por. Ing. Jitka Fajstavrová.

Vůči zadrženým osobám nebylo doposud vzneseno obvinění. V případě vznesení obvinění a pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 10 let.