Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kobra objasnila odložený případ

5. 11. 2018

Na základě analytického vyhodnocení poznatků z informačních systémů byly kriminalisty NCOZ zjištěny nové informace k jedné starší rozsáhlé daňové kauze, která byla v minulosti jako neobjasněná odložena. Případ policisté znovu otevřeli, což vedlo k úspěšné „realizaci“.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání šesti osob. Pět z nich je obviněno ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (podle § 240 odst. 1, 2 písm. a, odst. 3 trestního zákoníku), spáchaného ve spolupachatelství (dle § 23 trestního zákoníku) a jedna osoba je stíhána pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby (podle § 329 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. a, písm. b trestního zákoníku).

V rámci spisu s krycím názvem KOLOSEUM došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty.

Skupina obviněných z krácení daní měla od října 2010 do ledna 2012 nakupovat v SRN letecký benzin a motorovou naftu. Obchodní transakce byly v zemi původu osvobozeny od DPH na výstupu, tudíž tyto osoby měly o 20 procent nižší náklady, než kdyby totéž zboží nakupovaly v tuzemsku. Pohonné hmoty měly následně prodávat v České republice, a tím jim vznikla vysoká daňová povinnost. Proto z důvodu eliminace této povinnosti uplatnily nárok na odpočet DPH z fiktivního plnění na vstupu, aby se jejich daňová povinnost omezila na minimum. K tomu měly sloužit tzv. „křížové“ fiktivní obchody (Cross- Invoicer) s nejrůznějším spotřebním zbožím se společnostmi, které měly být vedeny na „bílé koně“.

Kriminalisté dále obvinili pracovnici finančního úřadu, která vykonávala činnost správce daně v rozporu s ustanoveními daňového řádu, z důvodu blízkého vztahu s organizátorem trestné činnosti.

Způsobená škoda podle závěrů kriminalistů NCOZ činí cca 315 milionů korun.

Celé prověřování probíhalo za aktivní spolupráce Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným z krácení daní trest odnětí svobody od pěti do deseti let a pracovnici finančního úřadu až dvanáctiletý trest. Hlavní organizátor je v současné době ve výkonu trestu (pro jinou trestnou činnost), kdy v současné době má obstaven veškerý majetek v řádech desítek milionů korun. Trestní stíhání ostatních osob je vedeno na svobodě. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.