Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňová Kobra opět zasahuje

30. 3. 2015

Daňová Kobra tentokrát zasahovala v Moravskoslezském kraji. Podařilo se kompletně rozkrýt a zadokumentovat trestnou činnost při nezákonném dovozu, výrobě a obchodování s nezdaněnými cigaretami a tabákem. Analýza informací, jejich rychlá výměna mezi členy daňové Kobry (společný tým Generálního ředitelství cel a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje) a následný zásah u nelegálních obchodníků s tabákovými výrobky odhalily možný únik na spotřební dani přesahující 15 milionů korun.

Na dovozech, výrobě a distribuci se dle dosavadních výsledků vyšetřování podílelo na území České republiky 13 osob, ty byly při závěrečné realizaci operace DIETA v pátek 20. února 2015 zadrženy.

Operace zaměřená na boj proti daňovým únikům při obchodování s tabákem a cigaretami odstartovala v červenci 2014, kdy specialisté celní správy získali informace od tabákových firem a kolegů z Polska a Německa, že se na území severní Moravy distribuují padělky cigaret. Tyto informace korespondovaly s poznatky, které celní správa získala při prošetřování jiných případů. Od října 2014 pak formálně vznikl společný tým celníků a policistů. Výsledkem jeho práce je rozkrytí mezinárodní organizované skupiny osob, jejímiž členy byli občané České republiky, Polska a Maďarska. Tato skupina nezákonně dopravovala cigarety z Maďarska do České republiky a na území Moravskoslezského kraje rovněž cigarety sama vyráběla a zpracovávala tabák.

Spolupráce policistů s celníky vyvrcholila 21. února letošního roku. Na základě shromážděných důkazů bylo zahájeno trestní stíhání osmi osob ve věku od 40 do 54 let (mezi nimi dvě ženy), přičemž tři osoby jsou cizinci. Pachatelům je kladeno za vinu, že nejméně od července 2014 do 20. února 2015 s úmyslem zkrátit spotřební daň a sebe neoprávněně obohatit, společně ze zahraničí (zejména Polska a Moldávie) pořizovali tabákové listy, tabákový odpad a tabákovou drť. Také do České republiky dováželi kusové cigarety a vyskladňovali je ve 2 skladech v Ostravě. V těchto skladech měli tabákové listy dále zpracovávat na tabák vhodný ke kouření a balit do malospotřebitelského balení (po 50 g) s označením Golden Virginia. Cigarety balili po 20 kusech s označením Marlboro.

Svou činnost prováděli skrytě, neoznámili ji celnímu úřadu. Svým jednání zkrátili spotřební daň ve výši 7 030 891,- Kč. Pokusu o další krácení daně ve výši 7 073 597,- Kč se včasným zásahem orgánů činným v trestném řízení podařilo zabránit.

V rámci prohlídek pozemků a jiných prostor policisté s celníky zajistili již nařezaný tabák o hmotnosti 2 895 kg (částečně volně ložený a částečně v pytlích připravených k expedici), tabákové listy o hmotnosti 3 730 kg, tabáková drť o hmotnosti 54,6 kg, tabákový odpad o hmotnosti 447,5 kg a 249 340 ks cigaret neoprávněně označených značkou Marlboro. Zajistili také zařízení na zpracování tabáku, a to řezačku, sušičku, míchačku a průmyslový šicí stroj na šití pytlů s tabákem. K expedici tabáku malospotřebitelům měli pachatelé již připravené nálepky s označením „Golden Virginia“.

Pro upřesnění uvádíme, že samotný tabákový list spotřební dani nepodléhá, té podléhá až nařezaný tabák a v tomto případě je sazba spotřební daně 1.896,- Kč na 1 kg tabáku. U cigaret činí spotřební daň 2.370,- Kč na 1.000 ks cigaret.

Z dosud provedeného vyšetřování vyplývá, že jednotliví obvinění plnili v rámci páchání trestné činnosti určité dílčí role. Tři cizinci a dva Češi jsou v tuto chvíli ve vazbě. Dva obvinění se plně doznali. Všem pachatelům hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

Dovoz z Maďarska

Také k realizaci dalšího případu, který proběhl ve stejné době, přispěly poznatky získané celníky, které následně předali policii na základě výše uvedené spolupráce týmu „KOBRA“.

Pro spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby byli 21. února 2015 obviněni další tři cizinci a dva občané ČR ve věku od 41 do 50 let. Tři obvinění měli 20. února tohoto roku dopravit z Maďarska do České republiky 520 100 ks cigaret různých značek. Ty se pak pokusili převést na další dva pachatele za účelem distribuce malospotřebitelům. Konali tak mimo daňové sklady a bez oznámení správci daně, čímž zkrátili spotřební daň ve výši téměř 1 400 000,- Kč.

Všechny výše uvedené cigarety orgány činné v trestním řízení zajistili společně se třemi motorovými vozidly. Dva obvinění (čeští občané) jsou ve vazbě. Všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.