Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Akce "OLEJ"

26. 7. 2016

Minulý týden zasahovala pardubická daňová Kobra. Společné úsilí pardubických policistů, celníku a pracovníků finančního úřadu bylo v minulém týdnu korunováno mezinárodní realizací proti skupině osob, jejímž cílem bylo vylákání nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty z obchodování s řepkovým olejem. V rámci akce „OLEJ“ byly obviněny 3 fyzické osoby z krácení daní, poplatku a podobné povinné platby a předběžně vyčíslená škoda činí 40 mil. Kč. Díky pečlivé práci všech složek je tato částka už zajištěna pro státní rozpočet.

V letošním roce již podruhé zasahovala v našem kraji daňová Kobra v rámci akce rozsáhlejších rozměrů. Počátkem minulého týdne uskutečnili příslušníci Policie České republiky a Celní správy ČR zátah, kterým vyvrcholila intenzívní činnost pracovní skupiny, jež odhalila skupinu osob, které měly snahu dlouhodobě podvodným způsobem získávat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty. Jde o případ, který dokumentuje úspěšnost metody práce Kobra, jejíž nedílnou součástí jsou pardubičtí policisté, celníci a pracovníci finančního úřadu.

TK Olej

Pracovníkům Finanční správy ČR se v rámci vyhledávací činnosti podařilo identifikovat podezřelé obchody se zemědělskými komoditami - řepkové semeno, řepkový olej. Následně byly u jednoho daňového subjektu zahájeny daňové kontroly týkající se zejména prověřování obchodů spojených s řepkovým semenem. Poté byla detekována změna obchodovaných komodit, a to záměna obchodů s řepkovým semenem za obchody s řepkovým olejem.

Z provedené analýzy, ve snaze zjistit, zda nově vzniklé řetězce plátců mají prvky uměle vytvořeného řetězce plátců za účelem zneužití systému správy daní, konkrétně daně z přidané hodnoty, vyplynulo, že při pořízení zboží (řepkového oleje) z jiných členských států Evropské unie nebyla do státního rozpočtu odvedena daň z přidané hodnoty.

Díky úzké spolupráci mezi pracovníky pardubického Celního a Finančního úřadu bylo záhy ověřeno, že dochází k dílčí manipulaci s řepkovým olejem ve skladovacím areálu na Ústeckoorlicku, který již byl opakovaně předmětem zájmu Celní správy v souvislosti s podezřelými obchodními případy.
Na základě zjištěného podezření bylo podáno trestní oznámení. Vzhledem k tomu, že zájmové obchody nadále probíhaly, byly bezodkladně zahájeny úkony trestního řízení. Za účelem řádného a rychlého prověření věci a ve snaze zabránit případnému navyšování škod byl zřízen pracovní tým s názvem OLEJ. Předběžně vyčíslená celková škoda byla vyčíslena na 40 milionů Kč.

V rámci sestaveného týmu probíhala na sobě nezávislá prověřování a šetření, a to jak v rámci daňového, tak trestního řízení. Členové týmu provedli celou řadu nezbytných úkonů včetně využití mezinárodní spolupráce s cílem zajistit dostatek důkazních prostředků a zabránit podezřelým generovat nelegální zisk. Činili též úkony vedoucí k tomu, aby nebyly neoprávněně vypláceny nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty.

Společné úsilí všech tří složek vyvrcholilo pod krycím označením OLEJ ve dnech 19. 7. a 20. 7. 2016 koordinovaným zásahem 50 policistů a 20 celníků, při kterém bylo zadrženo 5 podezřelých a provedeny čtyři domovní prohlídky v jejich bydlištích a tři prohlídky jiných prostor a pozemků včetně výše zmiňovaného areálu, když všechna místa prohlídek se nacházela v pardubickém kraji (Chrudimsko, Svitavsko, Ústeckoorlicko). Zásah získal mezinárodní rozměr, neboť souběžně probíhaly na Slovensku výslechy osob a domovní prohlídky na třech místech, neboť část osob a firem zapojených v řetězci se nachází právě tam.

Po provedení domovních prohlídek a výslechů podezřelých osob zahájil vrchní komisař Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje trestní stíhání 2 podezřelých pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Jednání třetího podezřelého je kvalifikováno dle ust. § 240 odst. 1, odst. 2, písm. c) tr. zákoníku. Věk obviněných se pohybuje mezi 54 a 58 lety.
Po výsleších obviněných podal dozorový státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové na základě podnětu policejního orgánu návrh soudci ke vzetí do vazby na dvojici obviněných, neboť se obával, že budou v páchání trestné činnosti pokračovat, případně, že budou jiným způsobem mařit vyšetřování. Okresní soud v Hradci Králové návrh akceptoval a rozhodl o jejich umístění do vazební věznice.

S ohledem na doposud zjištěné skutečnosti, zejména fakt, že v souhrnu počet zapojených a podezřelými často měněných článků účelově vytvořeného obchodního řetězce přesáhl 15, nelze vyloučit, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob.

Zásluhou spolupráce partnerů daňové Kobry se též podařilo správci daně v daňovém řízení dosáhnout úhrady ve výši cca 29 mil. Kč (včetně nevyplaceného odpočtu DPH) a provést exekuci zásob daňového subjektu - 25.000 litrů řepkového oleje. Policisté potom v průběhu prověřování zajistili tzv. náhradní hodnoty, např. nemovité věci, finanční prostředky na bankovních účtech, ve výši cca 10 mil. Kč.

V případě prokázání viny hrozí hlavním pachatelům trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let.

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Celní úřad pro Pardubický kraj

TK Olej