Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Akce "FLAKSA"

25. 4. 2016

V minulém týdnu policisté Krajského ředitelství Pardubického kraje uskutečnili zátah proti skupině osob, které měly dlouhodobě podvodným způsobem získávat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty.

Zásadní měrou se na rozplétání případu podíleli pracovníci Finanční správy ČR, konkrétně Finančního úřadu pro Pardubický kraj, kteří na základě soustavné vyhledávací činnosti, místních šetření a prováděných daňových kontrol zjistili, že na trhu s masem a masnými výrobky působí společnosti, které zřejmě krátí příjmy státního rozpočtu tím, že mají vykazovat dodávky tohoto zboží na Slovensko, ale ve skutečnosti jej mají prodávat na území České republiky, čímž poškozují státní rozpočet. Šlo přitom o nemalý objem zboží dotčeného podvody, neboť jeho hodnota se pohybovala kolem půl miliardy korun a výše doměřené daně ze strany finančních úřadů se vyšplhala k částce cca 60 mil. Kč.

Tisková konference - Flaksa

Sestřih tiskové konference

Podstatou celého podvodu bylo údajně „fingování“ dodávek masa a masných výrobků na Slovensko, kdy je plátce daně osvobozen od uplatňování daně z přidané hodnoty na výstupu. Pokud takové zboží je ve skutečnosti prodáváno na tuzemském trhu, dochází ke značnému krácení příjmů státního rozpočtu.

Pracovníci Finanční správy provedli řadu nezbytných úkonů ve smyslu daňového řádu, především výslechy svědků, zajištění účetních dokladů, přičemž využili i možnost mezinárodní spolupráce s Finanční správou Slovenské republiky, a zajistili tak dostatek důkazních prostředků, na jejichž základě mohla být daň z přidané hodnoty dotčeným daňovým subjektům doměřena a mohlo být podáno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně. Tím však jejich role zdaleka nekončila, když nadále spolupracovali s policií. Činili a nadále činí kroky k tomu, aby byla doměřená daň vybrána zpět do státního rozpočtu, což se již z velké části i zdařilo (37,5 mil. Kč).

Společné úsilí pracovníků Finanční správy a policie vyvrcholilo koordinovaným zásahem sedmi desítek policistů, kterým tak bylo ukončeno prověřování skupiny podezřelých osob. V průběhu trestního řízení se policistům podařilo zadokumentovat činnost pětice mužů a jedné ženy, kteří měli nejméně od počátku roku 2011 do poloviny roku 2014 s cílem neoprávněně vylákat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty, deklarovat s použitím fiktivních faktur dodání zboží – masa a masných výrobků – do jiného členského státu Evropské unie, konkrétně Slovenské republiky, přičemž takové dodání zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno. Nákup zboží údajně dodaného na Slovensko měl být dokládán opět fiktivními doklady.

V rámci této akce s krycím názvem FLAKSA bylo dne 19. 4. 2016 zadrženo 6 výše uvedených podezřelých osob, přičemž policisté zasahovali kromě našeho kraje i v sousedním kraji Královéhradeckém. V bydlištích pachatelů a provozovně jednoho z daňových subjektů bylo provedeno sedm domovních prohlídek, během nichž byly zajištěny účetní doklady a další listinné důkazy a dále data v elektronické podobě, a rovněž finanční hotovost ve výši cca 1,2 mil. Kč. Důkazní přínos zajištěných věcí bude zkoumán v průběhu vyšetřování.

Po provedení domovních prohlídek a výslechů podezřelých osob zahájil vrchní komisař Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje trestní stíhání 5 podezřelých pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku. Jednání šestého podezřelého je kvalifikováno dle ust. § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), c) tr. zákoníku. Role a postavení jednotlivých obviněných osob se při páchání trestné činnosti měly lišit. Věk obviněných se pohybuje mezi 32 a 56 lety.

Po výsleších obviněných podal dozorový státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové na základě podnětu policejního orgánu návrh soudci ke vzetí do vazby na čtveřici obviněných, neboť se obával, že uprchnou či se budou skrývat a rovněž z obavy, že budou v páchání trestné činnosti pokračovat, případně, že budou jiným způsobem mařit vyšetřování. Okresní soud v Hradci Králové návrh akceptoval a rozhodl o jejich umístění do několika vazebních věznic.

Policistům se v průběhu prověřování, ani v rámci výše popsaných úkonů sice nepodařilo dohledat výnos z trestné činnosti, využili však zákonné možnosti legálně nabytý majetek obviněných fyzických osob zajistit jako tzv. náhradní hodnotu. Došlo k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech a především k zajištění nemovitostí. Celková hodnota zajištěného majetku (nad rámec inkasa zajištěného finanční správou) přesahuje částku 15,2 mil. Kč.

Zásluhou včasné a dlouhodobé výměny informací v zákonném rámci mezi policejním orgánem a správcem daně (metoda práce Kobra) se tak podařilo zajistit hodnoty blížící se výši obviněnými způsobené škody a rovněž řádně zadokumentovat činnost a role jednotlivých osob, z nichž některé nebyly formálně spojeny s daňovými subjekty, jimž byly nadměrné odpočty vypláceny.

S ohledem na doposud zjištěné skutečnosti, se jeví jako pravděpodobné, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob a navýšení škody způsobené trestným činem.

V případě prokázání viny hrozí pachatelům trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let.