Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z převodu nemovitostí 2023

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci splnění podmínek pro přiznání osvobození od daně z převodu nemovitostí podle § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., resp. otázka prokázání nepřetržitého vlastnictví akcií společnosti po dobu 5 let. NSS uvedl, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno stran prokázání splnění podmínek pro toto osvobození, když předestřel skutkovou verzi (podpořenou pouze soukromými listinami), která odporovala jiným listinným důkazům, včetně notářského zápisu jako veřejné listiny. Z toho důvodu NSS neshledal naplnění podmínek pro přiznání osvobození.

2023