Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Účastníky dražeb specifikuje zákon a rodinné příslušníky pracovníků Finanční správy nevylučuje

23. 6. 2020

Finanční správa se ohrazuje proti tvrzení v článku na serveru seznamzpravy.cz „Úřad zabaví majetek, manželka ředitele ho v dražbě koupí za třetinu ceny“, ve kterém autor článku tvrdí, že si úředníci a jejich příbuzní chodí vybírat do prodejny nábytek, který následně vydraží za třetinovou cenu.

Finanční správa je ze zákona povinna zabezpečit nejen stanovení daně, ale i její vybrání. Jedním z procesních nástrojů stanovených daňovým řádem je i dražba věcí movitých a nemovitých. Smyslem dražby je uhradit daňový nedoplatek dlužníka a minimální vyvolávací cena (výše nejnižšího dražebního podání) je stanovena zákonem a zpravidla není cenou konečnou, během dražby se zvyšuje. Konečná cena záleží na zájmu dražitelů během dražby. Účastníky dražeb vymezuje daňový řád a rodinné příslušníky zaměstnanců Finanční správy nevylučuje.

Důležité je, že i konání neelektronických dražeb Finanční správa dlouhodobě od roku 2013 automatizovaně zveřejňuje na úředních deskách umožňujících dálkový přístup.

Pravdou tedy není, že by se veřejnost o konání dražeb nedozvěděla, jelikož Finanční správa informace o dražbách (včetně popisu a fotografií dražených věcí) zveřejňuje na svých webových stránkách, sociálních sítích a od září 2019 byl dále spuštěn i elektronický způsob dražeb. Ten je od 15. února aplikován v rámci celé České republiky. Tzn., že o dražbách Finanční správa informuje nejen listinnou formou dražební vyhlášky na úřední desce, ale i na elektronické úřední desce FS ČR. Z toho vyplývá, že o dražbách se může dozvědět každá osoba napříč všemi kraji.

Finanční úřady nejsou hodnoceny podle toho, kolik provedou dražeb. Počet dražeb jim není nijak stanovován. Dražby jsou ze zákona jedním z běžných postupů při správě daní a vymáhání nedoplatků.

Finanční správa v případě podání žádosti o posečkání či splátkování se snaží žadateli maximálně vyhovět. Nicméně pokud existují závažné případy, kdy dlužníkovi nemůže být vyhověno, správce daně má zákonné oprávnění přistoupit i k dražbě.