Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na reportáž: Výhody snů pro vybrané. Odhalili jsme fintu, jak se dá vyhnout daním

24. 6. 2020

Reportáž se opírá o vyjádření bývalé zaměstnankyně Finanční správy, která v ní naznačuje svoje podezření, že někteří pracovníci vymáhacího útvaru finančního úřadu ve Valašském Meziříčí zneužívali svého postavení, protože zvýhodňovali vybrané daňové subjekty. Její podezření na spáchání přečinu však nebylo okresním státním zastupitelstvím potvrzeno.

Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně dne 25. 4. 2019 odložilo trestní oznámení, které podala zaměstnankyně Finanční správy vystupující v reportáži. Oznámení se týkalo podezření z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Orgány činné v trestním řízení zjistily, že se skutečnosti uvedené v trestním oznámení neprokázaly a řadu věcí, které bývalá zaměstnankyně v oznámení uvedla, státní zastupitelství nepotvrdilo, což v samotné reportáži zaznívá.

Generální finanční ředitelství nadto provedlo okamžitou vnitřní kontrolu územního pracoviště v únoru 2018, během které zjistilo nedostatky spočívající především v nesprávných postupech a v prodlení v provádění vymáhacích úkonů. Zjištěná prodlení a nečinnost ve vymáhání byla často staršího data a týkala se např. let 2004, 2008, 2009, 2013. Nedostatky v práci vymáhacího oddělení tedy identifikovány byly, ale řada podezření bývalé zaměstnankyně prokázána nebyla.

Jako nápravu situace provedl Finanční úřad pro Zlínský kraj opětovná důkladná proškolení zaměstnanců, zajistil jejich opakovanou a pravidelnou účast na specializačních kurzech a zavedl pravidelné měsíční kontroly postupů ve vymáhání, včetně evidence nedoplatků odepisovaných pro nedobytnost. Výsledky vnitřních kontrol, zaměřených na vymáhací činnost pracoviště ve Valašském Meziříčí, se promítly v kárném řízení a snížení osobního příplatku. V rámci celé Finanční správy je z úrovně Generálního finančního ředitelství od konce roku 2016 zaveden kontrolní systém pro práci se všemi daňovými nedoplatky, který je neustále rozvíjen a důsledně aplikován. Byl rovněž zvýšen počet kontrol na jednotlivých finančních úřadech, k eliminaci nevhodných a nesystémových postupů; tak, aby byl řádně naplňován cíl správy daní, s respektem k rovnosti daňových subjektů.