Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na reportáž: Českého dodavatele Boeingu „zaklekli“. Co ve videu vzkazuje ministryně?

1. 12. 2020

Reportáž zpochybňuje postupy Finanční správy v případě společnosti Workpress Aviation. Finanční úřad u této společnosti zahájil daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období v letech 2014 a 2015. Správce daně následně stanovil daň z přidané hodnoty za předmětná zdaňovací období a daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 a 2015. Krajský soud v Plzni v červenci 2020 rozsudkem v dané věci vedené pod sp. zn. 30 Af 19/2019 zamítl žalobu daňového subjektu a potvrdil rozhodnutí správce daně. V současné době se jedná o dosud probíhající kauzu, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud.
V daném případě správce daně vydal zajišťovací příkazy, proti kterým však nebyla odvolání daňovým subjektem podána, tedy nemohly být ani přezkoumány správními soudy.

Reportáž zmiňuje, že vůči jednatelům společnosti, bylo zastaveno trestní stíhání pro krácení daně, avšak daňové řízení stále probíhá. Samotný fakt, že orgány činné v trestním řízení věc odloží nebo státní zástupce již vedené trestní řízení zastaví, neznamená, že správce daně postupoval v jím vedeném daňovém řízení nezákonně. Daňové řízení je na rozdíl od trestního řízení ovládáno jinými zásadami a principy, což ve výsledku může vést k tomu, že daňový subjekt bude postižen pouze v rovině daňové, a nikoli trestní.