Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na článek „Vyrobil nanoroušky, kritizoval vládu - a teď ho čeká kontrola z berňáku“

16. 5. 2020

Finanční správa je apolitický orgán veřejné moci, jehož hlavní úlohou je správa daní, ke které patří též kontrola správnosti odvodů jednotlivých daní.

Při správě DPH postupuje vždy se zvýšenou obezřetností, jelikož tato daň je významným příjmem státního rozpočtu a také častým terčem rozsáhlých daňových podvodů a to nejen v ČR, ale v celé Evropské unii.

Při prověřování používá Finanční správa různé analytické nástroje, které detekují nesrovnalosti, ale až na základě fyzického prověření dokladů některým z kontrolních postupů lze ověřit, zda se jednalo o vybočení z běžné obchodní činnosti nebo o daňový únik či dokonce o podvod.

V daném případě, tak jak byly jeho střípky zveřejněny v médiích, lze konstatovat, že se jedná o běžné prověřování na základě analytické činnosti správce daně. Pokud existuje společnost, která v běžných obdobích generovala určitý objem přijatých/uskutečněných zdanitelných plnění, odpovídajících předmětu jejich činnosti (v daném případě dle informací z médií produkcí lůžkovin pro alergiky), a v období nouzového stavu dochází k vykazování významného zvýšení transakcí, jak na straně vstupů, tak i výstupů, může toto indikovat riziková kritéria, která je třeba prověřit a to i v období nouzového stavu.

Finanční správa nemá k dispozici údaje o konkrétním druhu plnění vykazovaných v rámci daňových přiznáních (kontrolních hlášení), aby byla tzv. „od stolu“ schopna vyhodnotit, že daná zvýšení představují obchodování s novou – obchodně zajímavou nedostatkovou komoditou v době nouzového stavu. V běžných podmínkách takovéto ověření probíhá tzv. místním šetřením, kde se operativně nahlédnutím do účetnictví firmy ověří tento výkyv. V pandemickém období toto nebylo možné, a proto pro rozptýlení nejistoty musel správce daně v souladu se zákonem toto řešit vydáním výzvy tzv. postupu k odstranění pochybností. Jedná se o běžný a rychlý nástroj k ověření detekovaných nesrovnalostí. Odpověď na tuto výzvu a vysvětlení situace je běžným procesem v rámci daňového řízení, který by jistě v této kauze přispěl k bezproblémovému ukončení řízení.