Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na článek: Stát hodil živnostníkům lano. Teď ho některým odřízl a ještě je tluče bidlem

3. 6. 2020

Finanční správa se ohrazuje vůči nepřesnostem, spekulacím a účelovým výkladům, které se objevily v článku na serveru Seznam zprávy o programu Pětadvacítka.

Prioritou Finanční správy bylo a je v programu Pětadvacítka rychlé vyřízení podávaných žádostí tak, aby ten, kdo má na kompenzační bonus nárok, obdržel příslušnou částku co nejdříve. Žadatelé o bonus mohli požádat velmi jednoduše a rychle, avšak vždy bylo Finanční správou komunikováno, že musí splnit několik základních podmínek, které jsou uvedeny v zákoně. Finanční správa je vázána pravidly, které zákon stanovuje, a to včetně toho, kdo je příjemcem kompenzačního bonusu a za jakých podmínek jej lze čerpat.

Článek obsahuje výčet několika vybraných modelových případů, kdy podnikatel na bonus nedosáhl a na základě počtu členů v jedné skupině na Facebooku spekuluje, kolika podnikatelů se může kontrola v oblasti bonusu týkat. Veřejně dostupné statistiky však jasně naznačují, že Finanční správa provedla ve vyplácení bonusu dobrou práci a že drtivá většina žádostí o kompenzační bonus byla podána a proplacena řádně a včas. K 1. červnu 2020 Finanční správa vyřídila 99,91 % z 516 007 přijatých žádostí o kompenzační bonus pro OSVČ v rámci prvního bonusového období (12. března – 30. dubna) a 99,36 % z 276 326 žádostí v rámci druhého období (1. května – 8. června). Celkem bylo dosud vyplaceno 17,7 mld. Kč. Není na místě na několika málo případech kritizovat úspěšný program, který pomohl statisícům podnikatelům v tíživé situaci.

Je zákonnou povinností správců daně, aby v případech, kdy zjistí v rámci procesu vyřizování žádosti zjevnou nesrovnalost či mají pochybnosti o splnění podmínek nároku na kompenzační bonus, oprávněnost takového nároku prověřit. V souvislosti s výše uvedeným však určitě není namístě hovořit o plošném provádění kontrol v oblasti kompenzačního bonusu. Pokud Finanční správa nesrovnalost v žádosti zjistí, vyzve žadatele k vrácení neoprávněně čerpaného bonusu. Jedná se tedy o zákonnou povinnost.

Na základě zkušeností finančních úřadů ohledně neoprávněného nároku je třeba zmínit zejména případy, kdy o kompenzační bonus žádá osoba, která je vedle provozování samostatné činnosti rovněž zaměstnána a z tohoto titulu jí vzniká účast na nemocenském pojištění. Jedná se o jednu ze základních překážek pro výplatu bonusu, na jejíž existenci osoby samostatně výdělečně činné FS dlouhodobě upozorňuje. V případech, kdy byl bonus i přes existenci této překážky žadateli na základě jeho čestného prohlášení vyplacen, nezbývá než vyzvat jej k jeho vrácení.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu byl připravován, konzultován a připomínkován s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.