Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na článek: Selhávaly mu ledviny a nestihl včas odevzdat formulář. Dostal pokutu 2,5 milionu korun

5. 8. 2020

Finanční správa reaguje na účelové informace v uvedeném článku o nepřiměřeném postupu finančního úřadu. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že podnikatel, jehož případ článek popisuje, má vážné zdravotní potíže, kvůli kterým nemohl splnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu. Správce daně však musí v podobných případech postupovat v souladu se zákonem.

Daný případ rozhodování ohledně možnosti prominutí výše pokuty za pozdní oznámení osvobozeného příjmu, jež je stanovena přímo zákonem (v případě oznámení osvobozeného příjmu až na základě výzvy, určí správce daně pokutu ve výši 10 % z celkové neoznámené částky příjmu, tj. nestanoví minimální ani maximální hodnotu, ale částka je stanovena taxativně) je poměrně neobvyklý. Dosud bylo rozhodováno o prominutí pokuty jak na úrovni finančních úřadů, tak na úrovni krajských soudů v souladu s metodickým pokynem Generálního finančního ředitelství D-28, který nastavuje pravidla ohledně možností prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím mění dosavadní správní praxi a mimo jiné ruší rozhodnutí krajského soudu, který v tomto případě s právním posouzením správce daně byl v souladu a vrací věc k dalšímu řízení zpět finančnímu úřadu, který je vázán výrokem daného rozsudku a musí v jeho mantinelech znovu rozhodnout a posoudit, v jaké výši a proč má být pokuta či její část prominuta.

Jak tento judikát ovlivní dosavadní správní praxi, musí nejprve Finanční správa vyhodnotit a pak ho případně promítnout do správní praxe a metodických pokynů. V současné době se jedná o dosud probíhající kauzu, do které Generální finanční ředitelství nemůže zasahovat a ovlivňovat následné rozhodnutí finančního úřadu.