Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na článek: Finanční správa přitvrdila. Jde po menších rybách a posílá na ně policii

22. 6. 2020

  • Reakce na článek Finanční správa přitvrdila. Jde po menších rybách a posílá na ně policii
  • autor: Jindřich Ginter | zdroj: Právo | datum: 15. 6. 2020

Finanční správa se ohrazuje vůči nepřesnostem, spekulacím a účelovým výkladům, které se objevily v článku v deníku Právo. Autor nevycházel z podkladů, které mu poskytla Finanční správa.

Za rok 2019 Finanční správa ukončila 27 907 „kontrolních“ postupů (tj. daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností) na dani z příjmů a dani z přidané hodnoty.

Z toho 18 248 případů bylo s nálezem a 1 159 skončilo podáním trestních oznámení zkrácení daně.

Postup zpracování trestních oznámení je ve Finanční správě upraven vnitřním metodickým předpisem. Součástí předpisu je popis znaků trestného činu zkrácení daně, které jsou pracovníci Finanční správy povinni při zpracování trestního oznámení popsat, včetně popisu aspektu úmyslu.

Je zapotřebí zdůraznit, že Finanční správě při výkonu kompetence správy daní nepřísluší posuzování toho, zda se jedná o úmyslný trestný čin. K tomu jsou oprávněné orgány činné v trestním řízení.

Pokud se týká jednotlivých částek zkrácení daně představujících škodu ve smyslu trestního zákona, vyjádřila Finanční správa souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu na změnu hranice větší škody u trestných činů se škodou nikoli malou na částku nad 100 tis. Kč (ze současných 50 tis. Kč). Finanční správa nemá zájem kriminalizovat skutky s výší škody v hodnotě dvou současných průměrných platů.

Finanční správa je vázána účinnými předpisy upravujícími trestní oblast, tj. má zákonnou oznamovací povinnost při zjištění okolností nasvědčujících spáchání trestného činu zkrácení daně. Limit je dán zákonnými předpisy a Finanční správa není oprávněna tento znak trestného činu přehlížet. Nejedná se tedy o neuvážlivé zaměřování na určitý segment daňových subjektů, ale výkon povinností dle účinných zákonných předpisů.

Je též nezbytné poukázat na účinky přijatých opatřeních omezujících daňové úniky, zefektivnění kontrolní činnosti včetně nasazení analytických nástrojů, zlepšení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, které způsobilo zvýšení výběru daní a snížení částek zkrácení daní. To se promítá jak do částek oznamovaných škod, tak do snížení počtu podávaných trestních oznámení.

V roce 2018 bylo podáno 2 088 trestních oznámení ve věci krácení daně. V prosinci 2018 nastoupila nová generální ředitelka Tatjana Richterová a v prvním roce jejího působení podala Finanční správa 1 159 trestních oznámení ve věci krácení daně, tedy o 929 méně.

 
Podněty předané Finanční správou orgánům činným v trestním řízení k 31. 12. příslušného roku

počet předaných případů

ve věci

 rok  

 2015  2016  2017  2018  2019
 zkrácení daně (§ 240)  1 512  1 376  1 968  2 088  1 159
 neodvedení daně (§ 241)  0  0  0  0 392
 prohlášení o majetku (§ 227)  0  0  0  0  317
 jiného (§ 254)  187  283  570  445  122
 CELKEM  1 699  1 659  2 538  2 533  1 990
 
částka v milionech Kč

ve věci

 rok  

2015

 2016

 2017

 2018

 2019

zkrácení daně (§ 240)

10 603

7 358

7 615

6 610

4 893

neodvedení daně (§ 241)

0

0

0

0

146

prohlášení o majetku (§ 227)

0

0

0

0

0

jiného (§ 254)

103

436

279

165

0

CELKEM

10 706

7 794

7 894

6 775

5 039