Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na článek: Finančák se chytá čehokoliv, a když se zakousne, snaží se již nepustit

31. 1. 2020

Finanční správa se ohrazuje proti příspěvkům na sociálních sítích a článkům, které ji obviňují ze snahy úmyslně poškozovat podnikatele v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků.

Finanční správa se problematikou pracovních agentur a poptávkou po zaměstnancích zabývá a je její zákonnou povinností, aby prověřovala podezření na společnosti, které zaměstnávají pracovníky, kteří nemají pracovní povolení a pracovní agentury za ně neodvádí daně, ani žádné další jiné odvody. Tyto kontroly finančních úřadů mimo jiné narovnávají podnikatelské prostředí, protože ochraňují většinu poctivých podnikatelů, kteří mohou jen stěží konkurovat firmám, které si takto nezákonně pomáhají vylepšovat zisky.

Autor článku sám uvádí, že případ podnikatele, který je dle jeho názoru nespravedlivě kontrolován ze strany finančního úřadu, je teprve ve stádiu daňové kontroly. V této fázi kontrolovaná osoba prokazuje skutečnosti, které uvedla ve svých daňových přiznáních. Následně jsou vyhodnocovány zajištěné důkazy a porovnávány s tvrzeními kontrolované osoby. V samotném závěru kontroly jsou pak závěry správce daně projednávány s kontrolovanou osobou a až na samém konci přichází na řadu případný platební výměr. V současné době je tedy naprosto předčasné dělat z kontroly konkrétního podnikatele jakékoliv závěry a poškozovat jméno Finanční správy, která se vůči těmto nařčením ani nemůže účinně bránit, protože je ze zákona vázána mlčenlivostí.

Pro lepší porozumění uvádíme modelový příklad, který musí Finanční správa často složitě rozplétat právě v souvislosti s agenturami práce a poptávkou po zaměstnancích:

Jedna nepoctivá společnost si chce v rámci svého podnikání snížit mzdové náklady, přilepšit si na DPH a zároveň vyřešit svůj problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Pro tyto účely vyhledá pracovní agenturu, jejímiž základními rysy jsou, že je to nově založená firma, je novým plátcem DPH, sídlí v tzv. officehausu, tedy na stejné adrese se stovkami dalších fyzicky nedohledatelných firem a jednatel nebo vlastník společnosti pochází ze zahraničí.

Při uzavíraní smlouvy jedná za tuto agenturu neznámý zprostředkovatel a její zaměstnanci nemají pracovní povolení. Životnost těchto firem se počítá v řádu měsíců, ale jednatel či vlastník firmy je opakovaně zapojen do dalších a dalších firem. Tyto agentury většinou vyžadují platbu v hotovosti a vybírá je neznámý společník majitele agentury. Pokud je platba na bankovní účet, peníze z něj obratem zmizí.

Tyto agentury neodvádějí žádné odvody, neplatí daně, jejich zaměstnanci nemají pracovní povolení a z faktur neodvádí ani žádnou DPH, protože agentura svoje povinnosti neplní a naopak ještě v mnoha případech falšuje faktury od smyšlených dodavatelů za neexistující činnosti a tím si krátí daňovou povinnost.

Na toto nezákonné jednání nejvíce doplatí poctiví podnikatelé, kteří si plní své povinnosti, ale jen stěží mohou konkurovat nepoctivé společnosti, která porušuje zákony a neplatí daně. Zároveň i stát přichází o prostředky, které mu chybí ve státním rozpočtu.

Zaměstnanci Finanční správy jsou autorem obviňováni z neznalosti, neodbornosti a snahy doměřit daň za každou cenu. Finanční správa je odpovědná za to, aby provedla opatření potřebná ke správnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností poplatníků, zejména má právo daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. Její práce v tomto prostředí je odpovědná, psychicky velmi náročná, vyžaduje mnoho odborných znalostí a odvahy tyto složité případy řešit.