Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na informace uvedené v článku „Finanční správa zrušila téměř 1400 míst, uspoří ale jen málo. Ke škrtání dochází jen na papíře“

13. 1. 2020

Finanční správa se ohrazuje proti zkresleným informacím uvedeným ve výše jmenovaném článku. Ve Finanční správě došlo k 1. 1. 2020 v souladu se systemizací schválenou vládou ke zrušení 496 míst a informace o zrušení "téměř 1400 pracovních pozic" uvedených v článku je zavádějící. Tabulka rušených pracovních pozic, kterou mají Hospodářské noviny k dispozici, nic nevypovídá o skutečném počtu snižovaných systemizovaných míst, a proto jsou zveřejněné údaje irelevantní.

Pokud jde o "fyzický" odchod zaměstnanců, Finanční správa musí dodržovat zákonné postupy a není reálné, aby některý ze zaměstnanců na rušených místech skutečně fyzicky k 31. 12. 2019 odešel. Odchod zaměstnanců se musí řídit zákonem o státní službě a zákoníkem práce. Plánovaných úspor však bude dosaženo po ukončení služebního poměru zaměstnanců, jejich místa byla rušena.

K 31. 12. 2019 bylo 297 neobsazených systemizovaných míst, protože Finanční správa od prvního pololetí roku 2019 očekávala snižování systemizovaných míst v celé státní správě a rozhodla, žei s ohledem na hospodaření s veřejnými prostředky nebude nabírat nové zaměstnance a následně jejich systemizovaná místa rušit a vyplácet v odbytné.