Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa žádné kvóty pro vydávání zajišťovacích příkazů a vymáhání nemá

23. 6. 2020

V článku zaznívá vyjádření zaměstnankyně finančního úřadu na skrytou kameru, která tvrdí:

„Dostaneme shora nařízeno, že musíme vydat určitý počet zajišťovacích příkazů nebo
udělat určitý počet dražeb zabaveného majetku. Podle toho se hodnotí finanční úřad.“

Finanční správa se důrazně ohrazuje vůči nařčení, že existují „shora“ stanovené kvóty pro počet vydaných zajišťovacích příkazů a počet dražeb zabaveného majetku. Toto tvrzení je nepravdivé. Finanční úřady jsou hodnoceny podle kvality (včetně efektivnosti a rychlosti) a především podle dodržování a aplikace procesních postupů stanovených daňovým řádem.

Výraz „shora nařízeno“ pravděpodobně znamená, že od krajských finančních úřadů jsou na územní pracoviště předány zpracované podklady pro vydání zajišťovacího příkazu. Zajišťovací příkazy před svým vydáním prochází schvalováním na několika úrovních a to samozřejmě i ve spolupráci s územními pracovišti.

Všechny dražby a zajišťovací příkazy jsou procesně náročnější úkony a tato náročnost je přirozeně zohledněna v rámci hodnocení jednotlivých finančních úřadů. V žádném případě z toho však nelze vyvozovat, že by finanční úřady byly hodnoceny podle toho, kolik a v jaké částce vydají zajišťovacích příkazů.

Zároveň rozhodně nedochází k „systematickému šikanování firem i jednotlivých podnikatelů na Zlínsku“, jak článek uvádí. Jakékoliv šikaně nebo nadržování je v současné době zamezeno intenzivní centrální analýzou dat zaměřenou právě na dodržování procesních postupů.