Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa reaguje na: Komentář: Plať a mlč! Arogance nezodpovědných dosáhla vrcholu“

10. 9. 2020

Redaktor Jiří Kubík vyčítá Finanční správě nedostatečnou komunikaci a uvádí konkrétní čtyři otázky, které mu Finanční správa nezodpověděla. Finanční správa však nemůže komunikovat takovým způsobem, jakým si redaktor představuje, protože musí dodržovat zákony.

Je třeba uvést, že redaktor dostal od generální ředitelky Finanční správy Tatjany Richterové odpovědi na dotazy, které se týkaly kauzy ve Valašském Meziříčí již koncem roku 2019. Finanční správa sama odhalila chyby v postupech FÚ ve Valašském Meziříčí a ohledně výsledků kontroly redaktorovi poskytla obsáhlé a konkrétní vyjádření. Až následně byly zjištění redaktorem medializovány.

Na dotazy k prvním dvěma otázkám, které redaktor ve svém komentáři zmiňuje, nemůže Finanční správa reagovat, protože musí dodržovat zákonem danou mlčenlivost. Ta chrání samotné občany a firmy (daňové subjekty). Správce daně zavazuje k tomu, že o konkrétních daňových řízeních nemůže veřejně sdělovat podrobnosti. Mlčenlivosti může být správce daně zproštěn pouze přímo daňovým subjektem. V mnoha případech tak Finanční správa může být v médiích obviňována z nesprávných postupů, ale nemůže se efektivně bránit a vysvětlit své postupy. Je zákonem dané, že správce daně nemůže veřejně sdělovat podrobnosti ze spisů a řízení jednotlivých subjektů, což je v zájmu u samotných plátců daně. Pokud redaktor kritizuje, že Finanční správa podává jen obecná a nekonkrétní vysvětlení má to jednoduché vysvětlení: Finanční správa dodržuje zákony.

Jak již bylo několikrát řečeno, tak není pravda, že úředníci Finanční správy za své chyby nezodpovídají. Finanční správa sama odhalila nesprávné postupy ve vymáhání ve Valašském Meziříčí, což vedlo k vnitřní kontrole a následnému postihu zaměstnanců finančního úřadu. V těchto kontrolách a následných postizích se Finanční správa musí řídit zákonem a může dělat personální změny jen na základě Zákona o státní službě. Opět tedy platí, že i v personálních záležitostech musí Finanční správa dodržovat zákony.

Finanční správa se redaktorovi nemůže vyjádřit k jeho zbývajícím otázkám, které se týkají vnitřních personálních záležitostí, protože se opět musí řídit zákonem. Je však pravidlem, že jakmile je jmenován nový ředitel finančních úřadů, Finanční správa tuto informaci zveřejnuje včas na svých webových stránkách.