Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Obavy ze zhoršení dostupnosti a kvality služeb Finanční správy jsou zbytečné

7. 8. 2019

Obavy hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který na sociálních sítích a potažmo na stránkách Parlamentních listů vyjádřil názor, že plánovaná optimalizace pracovišť finančních úřadů povede ke zhoršení služeb občanům, považuji za přehnané, a to hned z několika důvodů.

Finanční správa v rámci zvýšení své efektivní činnosti navrhuje od roku 2020 úpravu organizačního zajištění činností u 34 pracovišť. V rámci tohoto opatření nebude žádné pracoviště finančního úřadu zrušeno, některá ale budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2. V tomto režimu budou zajištěny činnosti pracovišť v úředních dnech dvěma pracovníky a v případě potřeby, například při odevzdávání daňových přiznání, budou pracoviště personálně posíleny. Rozsah služeb, které budou tyto pracoviště poskytovat, zůstane zachován.

První vlna optimalizace finančních úřadů proběhla již v roce 2016 a v režimu 2+2 již 3 roky úspěšně funguje 23 územních pracovišť. U těchto pracovišť došlo ke zvýšení efektivity a nedošlo ke snížení dostupnosti a rozsahu poskytovaných služeb.

Česká republika má navíc v porovnání se sousedními státy jednoznačně nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na 1 milion obyvatel. Například Slovensko má na 1 milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8 a Rakousko pouze 8. Vysoký počet pracovišť, respektive jejich vysoká roztříštěnost v České republice, způsobuje neefektivnost provozu zejména u nejmenších územních pracovišť.

Musím upozornit, že zatím se jedná pouze o předběžný návrh na optimalizaci pracovišť, o kterém Finanční správa aktivně komunikuje, a to jak se zástupci obcí, tak i se Svazem měst a obcí, s jehož zástupci proběhlo jednání minulý týden. V průběhu nadcházejících týdnů proběhnou jednání se starosty všech měst a obcí, kde mají sídla územní pracoviště, kterých by se měla nadcházející optimalizace týkat.

Jsem osobně připravena konzultovat a vyslechnout jejich případné návrhy či stanoviska a až po ukončení těchto jednání, bude moci Finanční správa definitivně rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu.

Očekávám, že se zástupci Libereckého kraje proběhne v nejbližší době setkání, kde jim ráda vysvětlím postoj Finanční správy. Ráda bych se ještě upřesnila, že jsem již starosty Libereckého kraje pozvala na jednání dne 25. 7. 2019 a toto jednání bylo ze strany starostů odmítnuto.