Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa reaguje na reportáž Seznam zpráv „Finanční správě se přestává dařit u soudů. Podnikatelé se brání"

9. 7. 2019

Finanční správa se ohrazuje proti reportáži zpravodajského portálu Seznam.cz ze dne 9. 7. 2019, jenž prezentuje celková roční čísla týkající se soudních sporů a tato čísla bez řádné analýzy jejich struktury prezentuje takovým způsobem, který vede k nepodloženým závěrům o negativním vývoji pro Finanční správu.

Poměr sporů mezi Finanční správou a daňovými subjekty

Rok
 Úspěšnost Finanční správy
 Úspěšnost daňových subjektů

2018

 3,4 miliardy

 3,2 miliardy

2017

 2,4 miliardy

 2 miliardy

2016

 4,6 miliardy

 3 miliardy

     Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

V reportáži zaznívá: „Převážně firmy a podnikatelé vyhrály v loňském roce spory za 3,2 miliardy korun. Finanční správa za 3,4 miliardy. V minulosti tento poměr nebyl zdaleka tak těsný.“ S uvedeným závěrem Finanční správa nesouhlasí, neboť není pravdou, že v minulosti byl uvedený poměr výrazně odlišný a rozhodně nedošlo k zásadnímu zhoršení, jak reportáž naznačuje.

Poměr počtu úspěšných žalob z hlediska daňových subjektů

Rok
Zamítnuto
Vyhověno 
% poměr

 2018

 479

 204

 30

2017

 499

 186

 27

2016

 571

 291

 33

      Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, poměr počtu úspěšných žalob z hlediska daňových subjektů byl v roce 2016: 33 %, v roce 2017 poklesl na 27 % a v roce 2018 se zvýšil na 30 %, nejde tedy co do počtu žalob o zásadní pokles úspěšnosti Finanční správy.

Poměr fiskálního vyjádření úspěšných žalob

Rok
Žaloby zamítnuto celkem
(v mil. Kč)
z toho odvody za porušení
rozpočtové kázně
(v mil. Kč)
%
 z toho DPH
(v mil. Kč)
%

 2018

 3419

 694

 20

 1046

 31

2017

 2469

 600

 24

 688

 28

2016

 4589

 2057

 45

 1504

 33

     Zdroj: Informace o činnosti FS ČR

Poměr DPH v žalobách daňových subjektů se pohybuje za poslední tři roky okolo 30 % z celkově žalovaných částek. Naproti tomu u Odvodů za porušení rozpočtové kázně byl tento poměr v roce 2016: 45 % a v dalších letech pak 24 %, resp. 20 % v roce 2018.

To dokazuje značný fiskální vliv Odvodů za porušení rozpočtové kázně na statistiku o žalobách. Autoři reportáže navíc nezohlednili skutečnost, že v roce 2016 došlo k soudnímu vyřešení žaloby u závažného případu porušení rozpočtové kázně. Dopad v rámci DPH mělo ukončení velkých kauz v roce 2018 a také pokračuje nepříznivý trend v nahlížení soudů na posuzování podvodů na DPH.

Z uvedených skutečností plyne, že v reportáži jsou podána jen celková roční čísla bez řádné analýzy jejich struktury, což vede k nepodloženým závěrům o negativním vývoji pro Finanční správu. Finanční správa proto konstatuje, že závěry reportáže jsou zavádějící.