Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesné informace v článku Podnikatel.cz

27. 9. 2018

Finanční správa je striktně vázána v ústavě zakotvenou zásadou zákonnosti, která stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Formuláře (tiskopisy) pro správu daní je v souladu s § 72 odst. 1 daňového řádu oprávněno vydávat Ministerstvo financí, nikoliv Finanční správa. Aby mohlo Ministerstvo financí nebo jiný správní úřad vydat vyhlášku, musí k tomu mít výslovné zákonné zmocnění, které pro tento případ v zákoně není dáno. Zákon naopak přímo určuje, že formulář vydá Ministerstvo financí, proto v tomto ohledu dlouhodobě postupuje v souladu s velmi jasnou dikcí zákona.

Případnou neústavnost zákona může účinně prohlásit pouze Ústavní soud, který skutečně zrušil některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nálezem sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ze dne 6. 12. 2016. Na to k Ministerstvo financí reagovalo předložením novely zákona v souladu se závěry uvedeného rozsudku, novela byla přijata a vyšla pod č. 371/2017 Sb. Finanční správa postupuje v souladu s tímto zákonem.

Obavy autora článku o bezpečnost dat na Daňovém portálu FS jsou liché, neboť všechny formuláře jsou zabezpečeny „Extended Validation SSL certifikátem“ vydaným mezinárodní certifikační autoritou. Při vstupu na ně je tedy možné si jednoduše zkontrolovat, že jejich vlastníkem je Generální finanční ředitelství. Vývojáři SW se rovněž mohou přihlásit k odebírání informací o aktuálních změnách ve stanovené struktuře podání, resp. souborů, a v tom případě jsou o změnách informováni z oficiálního zdroje ještě před jejich provedením.