Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na článek o výběru DPH od přepravních společností

3. 9. 2018

Finanční správa reaguje na dezinformace uvedené v článku Hospodářských novin. V jednu chvíli se Finanční správě vyčítá nedodržování soudních rozsudků a v jiném případě se jí naopak dodržování rozsudků Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vyčítá. Skutečnost je však prostá, soudní rozsudky, ať už Nejvyššího správního soudu nebo Soudního dvora Evropské unie, Finanční správa dodržuje.

Autorka článku se ohrazuje vyjádřením mluvčího SDEU panem Balázsem Lehoczkim, který je sice v týmu tiskového a informačního oddělení SDEU, avšak toto oddělení resp. jeho členové zásadně nejsou mluvčími soudu SDEU. Což je uvedeno přímo na internetových stránkách soudu. Doslovné znění je následující: „Tyto dva soudy (Soudní dvůr a Tribunál) se vyjadřují výlučně prostřednictvím svých rozhodnutí. Tiskové a informační oddělení tedy není jejich mluvčím.“ Postup České republiky v dané věci může tedy SDEU hodnotit pouze prostřednictvím soudního rozhodnutí a nikoliv, jak je podsouváno v článku, prostřednictvím vyjádření tiskového oddělení.

Co se týče samotného rozsudku SDEU ve věci C-288/16 L. Č. ze dne 29. 6. 2017, Soudní dvůr uvádí klíčové podmínky pro uplatnění osvobození od daně u služeb přímo vázaných na vývoz nebo dovoz zboží, a to konkrétně, že „existence přímé vazby implikuje nejen to, že poskytnutí dotyčných služeb svým předmětem přispívá ke skutečné realizaci vývozu nebo dovozu, nýbrž i to, že tyto služby jsou poskytnuty přímo, podle konkrétního případu, vývozci, dovozci nebo příjemci zboží uvedeného v tomto ustanovení.“ Právě po vydání rozsudku byl ze strany dotčených subjektů a jejich zástupců vznesen požadavek na Finanční správu o stanovení, jaký má tento rozsudek dopad na doposud uplatňovanou praxi v tuzemsku. Finanční správa tento rozsudek detailně analyzovala a svoji analýzu včetně závěrů publikovala na svých webových stránkách (.PDF). Zároveň byl dán subjektům dostatečný časový prostor na nastavení této změny. Je nutné také odmítnout vyjádření, že byl přístup Finanční správy zobecněn a aplikován plošně. Rozsudek je aplikován přesně na ty situace, které se týkají služeb přímo vázaných na vývoz nebo dovoz zboží.

Autorka článku zcela opomíjí základní princip daně z přidané hodnoty, a to neutralitu daně. Pokud zjednodušeně dodavatel služeb účtuje za své služby s daní, odběratel plátce daně má nárok na odpočet, tudíž odběratel zaplacenou daň zase dostane zpět od Finanční správy. Tato skutečnost tak vylučuje celou myšlenku článku spočívající ve zvyšování výběru daně.

Komora daňových poradců v této věci také předložila příspěvek v rámci Koordinačního výboru, ve kterém žádala po objasnění uplatňování DPH ve vymezených situací. Tento příspěvek byl uzavřen na jednání dne 20. 6. 2018 a je dostupný na webu Finanční správy. Příspěvek byl uzavřen BEZ ROZPORU, tudíž s jeho výsledkem předkladatelé resp. Komora daňových poradců souhlasili. Podle informací Finanční správy jsou citace oslovených zástupců Komory daňových poradců vytržené z kontextu a s interpretací článku a jeho závěry se zástupci Komory také neztotožňují.