Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na článek Marka Pokorného na serveru ihned.cz

31. 8. 2018

Finanční správa uvádí na pravou míru tvrzení „Finanční správa přitom ani po původním verdiktu loni v listopadu nechtěla firmě zadržované peníze vrátit. Udělala to až poté, co se Kramoliš obrátil na média a ta případ popsala. „Nebýt medializace, tak jsme tehdy peníze nedostali,“ je přesvědčen.“, které je uvedeno ve vydaném článku na serveru www.ihned.cz.

Tato informace se zcela jistě nezakládá na pravdě, neboť rozsudek Krajského soudu v Brně obdržel finanční úřad dne 2. 11. 2017 a na základě pravomocného rozsudku byl daňovému subjektu vrácen vratitelný přeplatek dne 20. 11. 2017.

Vzhledem k tomu, že v daném případě bylo prováděno exekuční řízení, které se dle uvedeného rozhodnutí krajského soudu ukázalo být neoprávněným, byl dne 13. 12. 2017 daňovému subjektu přiznán úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Rozsudek NSS ze dne 7. 8. 2018, č. j. 6 Afs 364/2017 – 54, ve věci žalobce Naryner Construction s.r.o., ve kterém byla zamítnuta kasační stížnost uplatněná Odvolacím finančním ředitelstvím proti zrušujícímu rozsudku krajského soudu, vyvolává otázku, zda nedochází k posouvání hranice vydávání zajišťovacích příkazů, aniž by byla tato změna řádně zdůvodněna a především aniž by byla vypořádána dosavadní judikatura, či stěžejní námitky Odvolacího finančního ředitelství. Skutečnosti uvedené v tomto rozsudku považuje Finanční správa za zásadní ohledně stanovení podmínek k vydání zajišťovacích příkazů, kdy tyto bez bližšího vysvětlení odklonu od dosavadní judikatury NSS aplikuje a vytváří tak podle názoru FS nepřehlednou situaci, v níž není zřejmé, jaké podmínky vlastně musí být splněny, aby mohl správce daně vydat zajišťovací příkaz.