Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odpisy nedoplatků nemají na vymožené pohledávky žádný vliv

15. 2. 2018

Finanční správa reaguje na zavádějící a nesprávně interpretované informace v článku na serveru ihned.cz.

Ještě na konci roku 2013 bojovala Finanční správa se zátěží ve výši cca 150 miliard korun evidovaných nedoplatků. Od tohoto roku se tento objem, v neposlední míře i díky důslednému provádění zákonných odpisů nedobytných nedoplatků, daří úspěšně snižovat. Naopak objem vymožených a vybraných nedoplatků od roku 2013 trvale stoupá. Odpisy nedoplatků však nemají na vymožené pohledávky žádný vliv. Objem provedených odpisů je navíc v článku nesprávně interpretován.

K poklesu evidovaných nedoplatků však nedochází pouze v důsledku odpisů, jak nesprávně článek uvádí. Dalším důvodem je například i trvalý a postupný nárůst vymožené částky ze 7,5 mld. Kč v roce 2013 na 13,6 mld. Kč v roce 2017, což je téměř dvojnásobný objem. V žádném případě se nejedná o účelový účetní trik, ale o postup, který správci daně přímo ukládá daňový řád.

Opodstatněnost zvoleného postupu Finanční správy prezentuje tento graf:

graf vývoje evidovaných a vymožených nedoplatků

Finanční správa nikde neprezentovala názor z článku, že tzv. „dobrovolné“ úhrady se skládají pouze z nedoplatků uhrazených na základě upozornění pracovníka Finanční správy. Tento postup však k „dobrovolným“ úhradám přispívá a pro daňové subjekty je příznivý.

Co se týká prekluzí – tedy zákonem stanoveného zániku práva daň vybrat, tak nárůst objemu je logickým důsledkem toho, že daňový řád nabyl účinnosti 1. 1. 2011 a nyní, po uplynutí šestileté lhůty, začínají prekluze přirozeně růst. Pokud správce daně u daňového dlužníka nezjistí ve stanovené lhůtě exekvovatelný majetek, nemá prakticky žádnou zákonnou možnost prekluzi zabránit.

Počet zaměstnanců vymáhacích útvarů je na některých pracovištích nedostačující, výběrová řízení k obsazení systemizovaných míst pokračují. Nicméně průměrný počet vymáhacích spisů na 1 zaměstnance vymáhacího útvaru napříč celou Finanční správou, uvedený v článku, je naprosto zavádějící.