Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zakázku na kreativní řešení kampaně k EET vyhrála nejkvalitnější nabídka

21. 4. 2017

  • Reakce na článek: Reklamu na úspory připravila nejdražší firma
  • Autor: Artur Janoušek | Zdroj: Mladá fronta DNES | Datum: 21.4.2017

Generální finanční ředitelství zásadně odmítá nepřesnosti, které byly uveřejněny v článku v MF Dnes „Reklamu na úspory připravila nejdražší firma“.

S cílem vybrat u veřejné zakázky „Elektronická evidence tržeb – kreativní řešení a produkční zajištění kampaně“ co nejkvalitnější nabídku za co nejnižší cenu, zvolilo Generální finanční ředitelství v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pro hodnocení nabídek dvě kritéria – celkovou nabídkovou cenu a kreativní část. Kreativní část byla dále složena z dalších třech pod-kritérií, které zaručily, že bude vybrán uchazeč, který nejlépe splní zadání dané zakázky. To bylo dáno mimo jiné Kreativním briefem, který jasně definoval charakter a cíle projektu elektronické evidence tržeb, a to včetně toho, jaké komunikační sdělení by měla informační kampaň nést a jakých cílů by měla dosáhnout. Zadání této veřejné zakázky kladlo vysoký důraz na kvalitu nabídek.

Kritérium hodnocení kreativní části nabídek v kombinaci s hodnocením celkové nabídkové ceny tak zaručilo, že byla vybrána nekvalitnější nabídka, která maximálně splnila jasně definované zadání. Samotné cenové kritérium by nebylo v žádném případě dostačující, neboť by mohlo vést k výběru nevhodné nabídky, která by nesplňovala cíle informační kampaně a nežádoucím způsobem komunikovala celospolečenské dopady projektu. Taková vítězná nabídka by mohla celý projekt v očích veřejnosti zásadně poškodit.

Veřejná zakázka na kreativní řešení a produkční zajištění informační kampaně k elektronické evidenci tržeb byla vypsána v otevřeném a maximálně transparentním výběrovém řízení a dokumenty k této zakázce, včetně podrobného odůvodnění hodnocení nabídek, jsou veřejně dostupné a jasně z nich vyplývají výše uvedené skutečnosti. Vítězná nabídka společnosti McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. nejlépe splnila zadání veřejné zakázky, a to zejména tím, že její návrh kreativního řešení zcela respektoval myšlenku Kreativního briefu, nejkreativněji oslovil zadavatelem stanovené cílové skupiny a byl způsobilý fungovat napříč všemi komunikačními kanály.

Informační kampaň v médiích byla součástí komplexní a dlouhodobé informační kampaně Ministerstva financí a Finanční správy, která od prvopočátku doprovázela přípravy elektronické evidence tržeb. Vzhledem k tomu, že je elektronická evidence tržeb revoluční projekt s celospolečenským dopadem, byla informační kampaň v médiích žádoucí. Jejím cílem bylo informovat jak širokou veřejnost o přínosech evidence tržeb, tak pak zejména podnikatele o tom, koho se týká, od kdy a co k tomu potřebuje.