Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěšnost kontrol nálezy neměříme

30. 11. 2017

Finanční správa odmítá tendenční článek „Najděte chyby v EET, motivuje úředníky berní správa. Vede si žebříček úspěšnosti“ v Hospodářských novinách, dle kterého má být měřítkem úspěšnosti kontrol to, zda kontrolor u poplatníka nalezne či nenalezne pochybení. Kontrolní činnost Finanční správy je komplexní agendou a je zcela vyloučeno, aby byla hodnocena na základě jednoho měřítka. Přestože informace o nálezovosti samy o sobě nikterak nevypovídají o úspěšnosti kontrolní činnosti Finanční správy, autorka tento fakt zcela přehlíží a staví článek výhradně na zjištění o jejich existenci. Tím vytváří zcela falešný obraz o kontrolní činnosti Finanční správy.

Je přeci naprosto logické a správné, že státní orgán sleduje a vyhodnocuje svou činnost. Rezignace by byla naopak selháním. Smyslem vyhodnocování kontrolní činnosti u EET je zejména mapování její kvality, ale také sledování trendů u vydávání účtenek či plnění povinností ze strany poplatníků. Jedná se zkrátka o standardní postup, jehož prostřednictvím dochází ke zkvalitňování fungování nastavených procesů a také ke zvýšení efektivity kontrol. Je neoddiskutovatelné, že efektivita kontrol je jedním z důležitých aspektů, který nelze při snaze o narovnávání podnikatelského prostředí prostřednictvím evidence tržeb opomenout. Není však pravdou, že by byla měřena výhradně množstvím nálezů. Ideálním stavem, o který Finanční správa usiluje, by byla 0% nálezovost. Takový stav by totiž znamenal, že si všichni plní své povinnosti tak, jak mají. Bohužel tendenční článek, na který reagujeme, se snaží vyvolat dojem zcela opačný.

Dojem, že Finanční správa pořádá nějaký „hon za pokutami“, je zcela lichý. Vždyť průměrná výše pokuty se v celé republice pohybuje kolem 9 000 korun, což rozhodně o žádném „honu“ nevypovídá. Výše pokuty vždy podléhá pečlivému správnímu uvážení a opírá se o konkrétní okolnosti daného případu. Dochází k situacím, kdy je pochybení podnikatele vyhodnoceno jako drobné a podnikatel tak dostane pouze napomenutí. Stává se i to, že zjištění není posouzeno ani jako přestupek a tudíž není udělena žádná sankce. V případech, kdy je naopak uložena vyšší pokuta, se jedná o závažnější, většinou opakované, porušení povinností při evidenci tržeb.

Základním přínosem systému elektronické evidence tržeb, který však článek zcela opomíjí, je fakt, že díky zasílaným datům o tržbách jsou kontroly cílené. Etržby lze přirovnat k diagnostickému přístroji, který nasměruje nápravný zákrok tam, kde je třeba. Jinými slovy, pokud restaurace o deseti stolech v ulici Ječná vykazuje desetkrát menší tržby, ale má desetkrát více zákazníků, než stejně velká restaurace v nedaleké ulici Žitná, přičemž restaurace v Žitné odpovídá běžnému obchodnímu standardu v této kategorii, je to jeden ze signálů, který může vést ke kontrolnímu nákupu. Díky přesnému zacílení tak poctiví podnikatelé nejsou zatěžováni plošnými namátkovými kontrolami a Finanční správa se může zaměřit na ty, kteří účelovým nevykazováním tržeb získávají konkurenční výhodu.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že smyslem existence určitých nástrojů ke zvýšení efektivity činnosti kontrolorů je mít především přehled nad kvalitou jejich práce v terénu, nikoliv honba za procenty. Naším cílem je provádění kontrolní činnosti pouze tam, kde je to třeba, a tak, aby poplatníci, kteří si řádně plní své povinnosti, byli zatěžováni co nejméně.