Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy na článek "Pozor na telefonáty z berňáku, mohou vás přivést do potíží"

28. 2. 2017

Finanční správa se ostře ohrazuje proti článku uveřejněném v deníku Právo "Pozor na telefonáty z berňáku, mohou vás přivést do potíží".

Autor podsouvá čtenáři zavádějící informaci o tom, že telefonát z FÚ znamená, že se automaticky v případě neuhrazení DPH dodavatelem stává odběratel ručitelem za nezaplacenou daň. To je zcela nekompetentní dedukce, případně účelové strašení daňové veřejnosti. Vlastní telefonát neohrožuje odběratele, jak je v článku čtenáři podsouváno, ale naopak jej má chránit tím, že mu operativně zprostředkuje informaci o tom, že dodavatel neplatí DPH správci daně. Telefonát je jedna z možných forem komunikace s plátci daně, kdy v rámci klientského přístupu Finanční správa může upozornit odběratele, že daná transakce mezi ním a dodavatelem může vykazovat určitou rizikovost či nestandardnost. Této formy komunikace využívá Finanční správa pouze v případech, kdy dodavatel sám deklaruje, že plnění uskutečnil, ale daň z přidané hodnoty z ní neplatí.

Pokud dodavatel nezaplatí daň a jsou-li naplněny další zákonné podmínky, například skutečnost, že odběratel věděl, že daň nebude úmyslně zaplacena, pak může být odběratel ručitelem zaplacení této daně. No Podmínek pro uplatnění ručení je tedy více. Pouhé telefonické sdělení není důkazem naplnění podmínek pro uplatnění ručení, jak dále článek účelově čtenáři podsouvá. Neexistují-li věrohodné důkazy a indicie o úmyslném zapojení odběratele do podvodu, pak obecně bude muset být odběratel vyrozuměn průkazným způsobem, a teprve po tomto vyrozumění, lze pro další obchodní operace testovat uplatnitelnost institutu ručení. Sdělení uvedená v článku jsou tak zcela nepravdivá.

Otázkou je, proč tento klientský způsob komunikace s plátci, u kterých nemá Finanční správa podezření o zapojení do daňových úniků či účelového neplacení daně, a který tyto plátce chrání, vedl k sepsání článku, na který je touto tiskovou zprávou reagováno? A proč má tento článek potřebu strašit řádné plátce daně z přidané hodnoty?