Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Otevřený dopis generálního ředitele Finanční správy ministru zemědělství

5. 3. 2017

Otevřený dopis generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi, týkající se ministrových výroků ohledně korunových dluhopisů v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ing. Martin Janeček
generální ředitel
Generální finanční ředitelství

 

V Českých Budějovicích dne 5. března 2017

Vážený pane ministře,

dnes jste jako host Otázek Václava Moravce adresoval Finanční správě i mě osobně velmi silná slova, kterými naznačujete pochybnosti o práci Finanční správy i mé. Tyto vzkazy zazněly v diskuzi o korunových dluhopisech. Volím tuto formu otevřeného dopisu, abych Vám na tyto vzkazy mohl reagovat.

Vy sám v otázkách přibližně po 40. minutě vyzýváte pana Kalouska ke konkrétní specifikaci toho, co má být považováno za nežádoucí konání směrem k Vaší osobě, v diskuzi o registru smluv. Po Vašem vzoru Vás k tomu vyzývám já vůči mé osobě a vůči Finanční správě. Uveďte konkrétně, jak má podle Vašeho názoru Finanční správa v této problematice postupovat. Jaké kontroly má provádět, co má v rámci kontrol ověřovat a jaká ustanovení a kterých zákonů má aplikovat. S ohledem na průběh diskuze bych také rád požádal o odborné doplnění, kdy, tj. za jaká zdaňovací období, má podle Vašeho názoru takto Finanční správa konat, a pro případnou další odbornou diskuzi zejména na základě čeho má být daň vyměřena nebo doměřena.

V návaznosti na Vaše velmi silná veřejná prohlášení bych speciálně chtěl požádat o odpovědi na následující otázky, které jste dnes otevřel:

  1. Co jste měl konkrétně na mysli slovy, ze kterých vyplývá, že má ředitel Finanční správy udělat efektivní kontrolu? Na základě čeho se domníváte, že námi prováděné kontroly efektivní nejsou?
  2. Jak si představujete, že ředitel Finanční správy musí předložit, že v dané věci koná?

Voláním po efektivní kontrole politizujete toto téma. Zakládáte tak proti České republice potenciálně účinnou odvolací námitku, že daň z případného dodanění korunových dluhopisů vzešla z účelového daňového řízení, které bylo jistě i účelově vedeno. To je poměrně obligátní procesní námitka, se kterou se nezřídka Finanční správa setkává a může vést v soudních řízeních k závěru, že daň byla doměřena „za každou cenu“. Natož když takovéto politicko-mediální ingerence zatíží často i bez nich složitá a různě vypjatá daňová řízení. Použitím slov „efektivní“ celé sdělení působí navíc tak, že vlastně už není co kontrolovat, protože věc je jasná. Mou odpovědí je, že Finanční správa nebude dělat „efektivní kontrolu“ tam, kde si to někdo přeje. Finanční správa vede řádné daňové kontroly tam, kde k tomu dle zásad daňového řízení, spatřuje důvod. A nevylučuji, že to může být i v souvislosti s korunovými dluhopisy. Máte-li ale informace či indicie, že Finanční správa nepostupuje podle platných právních předpisů, odkazuji Vás na Vaši 40. minutu.

Naplnění výzvy k předložení, že ve věci konám, je dost problematické, protože mě nutíte k porušení zákona, konkrétně daňového řádu. Tato norma upravuje daňovou mlčenlivost, která neumožňuje zveřejnit ani skutečnost, zda je kontrola prováděna či nikoliv, natož nějaké další skutečnosti z daňového řízení.

V diskuzi pana Kalouska obviňujete, že měl legislativně konat. S tím, že problematika korunových dluhopisů měla být řešena legislativně, s Vámi zcela souhlasím. Z této skutečnosti vyplývá závěr, že legislativní úprava ke zdanění korunových dluhopisů z předmětného období chybí.

 

Ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL
Pan Marian Jurečka