Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je bonus, který má svá pravidla

22. 11. 2017

  • Reakce na článek: Nastražená úleva
  • Autor: Táňa Králová | Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 14. 11. 2017

Finanční správa nesouhlasí s kritikou ze strany Hospodářských novin, která míří na neuznávání odpočtů na podporu výzkumu a vývoje z důvodu formálních nedostatků.

Obecně platí, že jeden výdaj lze v základu daně uplatnit u téhož poplatníka pouze jednou. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje však představuje absolutní výjimku z tohoto základního daňového principu. O výdaje (náklady) uplatněné v rámci odpočtu si totiž poplatník již jednou snížil základ daně. Podle rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3565/14 ze dne 20. 1. 2015 představuje tento odpočet pro poplatníka významný „dodatečný bonus“, kterým si již jednou uplatněné výdaje (náklady) uplatní podruhé, ovšem pouze za předpokladu, že k získání tohoto bonusu předloží bezvadné důkazní prostředky. Finanční správa jednoduše řečeno nemůže tu a tam přimhouřit oko. Uplatnění odpočtů na podporu výzkumu a vývoje má přesně daná, v zákoně vyjmenovaná pravidla, která poplatník musí, pokud chce získat tuto nadstandardní výhodu, dodržet, a Finanční správa je povinna to kontrolovat.

Bezchybné formální náležitosti, resp. existence kvalitně zpracovaného projektu ještě před zahájením jeho realizace, jsou podmínkou číslo jedna pro bezproblémové uplatnění odpočtu. Tyto náležitosti jsou zpravidla mnohem méně náročné, než v případě tzv. přímé podpory výzkumu a vývoje formou dotací. Nejčastějším pochybením ze strany poplatníků bývá, že je projekt zpracován zpětně, až po zahájení nebo dokonce až po dokončení činnosti výzkumu a vývoje.

Pokud jsou formální náležitosti projektu v pořádku, zaměřuje se kontrola dále na výdaje vynaložené na výzkum a vývoj, které jsou zahrnuty do odpočtu, a samotnou činnost ve výzkumu a vývoji, která je deklarována poplatníkem v projektu. V případě pochybností nebo nemá-li správce daně adekvátní odborné znalosti, ustanovuje správce daně za tímto účelem znalce v oboru. Před ukončením kontroly správce daně se subjektem projedná její výsledek, daňový subjekt má možnost se k němu vyjádřit a správce daně má povinnost reagovat.

Abychom poplatníkům, kteří uvažují o využití této podpory, pomohli s orientací v jejich zákonných povinnostech, vydali jsme jednoduchý vysvětlující materiál ke zpracování projektu, včetně komentářů k jednotlivým citacím zákona. Vydání této informace reaguje i na diskuse se zástupci podnikatelské sféry.

Závěrem je nutné zdůraznit, že Finanční správa nepožaduje po podnikatelích při kontrole nic víc, než to, co pro uplatnění této daňové výhody vyžaduje zákon. Pravidla se přece mají dodržovat a ti, kteří je dodržují, se skutečně nemusí neuznání odpočtu obávat.