Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa v případě firmy KM PLUS nepochybila

16. 10. 2017

  • Autoři: Jiří Kubík, Sabina Slonková  | Zdroj: Seznam.cz | Datum: 16. 10. 2017

Finanční správa pro svůj postup v případě firmy KM PLUS měla prokazatelné důvody, které veřejnosti ráda sdělí, pokud bude ze strany daňového subjektu řádně zbavena mlčenlivosti. Oprávněnost postupu Finanční správy dokazují i dva rozsudky krajského soudu, které potvrdily důvody pro vydání zajišťovacího příkazu.

V těchto rozsudcích čj. 52 Af 66-2016-259 a 52 Af 67/2016-264 oba ze dne 10. 5. 2017 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že žaloba KM PLUS se zamítá. Odůvodnění soudu lze shrnout v citátu z rozsudku: „zákonem stanovené podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů v daném případě dle názoru soudu splněny byly, správní orgány nepostupovaly svévolně a jejich rozhodnutí jsou přezkoumatelná, resp. byla způsobem odpovídajícím povaze a okolnostem věci odůvodněna.“

V rozsudcích popsané skutečnosti mají závažný charakter, z odůvodnění rozsudků vyplývá, že popsaná zjištění jsou velmi vážná a mají dopad i do oblasti kontroly rozpočtové kázně.

Přílohy