Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa prověřuje své dodavatele standardně jako běžná firma

15. 5. 2017

  • Reakce na článek: Finanční správa nakoupila mobily od firmy namočené do podvodů s DPH. Přitom v ní dělala daňovou kontrolu
  • Autor: Táňa Králová | Zdroj: iHned.cz | Datum: 12.5.2017

Generální finanční ředitelství zásadně odmítá nepravdivá tvrzení uvedená v článku „Finanční správa nakoupila mobily od firmy namočené do podvodů s DPH. Přitom v ní dělala daňovou kontrolu“, která hrubě mystifikují veřejnost a poškozují tak dobré jméno Finanční správy.

Generální finanční ředitelství postupuje před uzavřením smlouvy s jakýmkoliv dodavatelem vždy maximálně obezřetně. Své dodavatele prověřuje standardním způsobem stejně tak, jako u svých dodavatelů činní soukromé subjekty, a tedy stejně tak, jak od soukromých subjektů Finanční správa sama předpokládá. Generální finanční ředitelství si společnost 2P Commercial Agency, s. r. o. prověřilo mimo jiné v obchodním a insolvenčním rejstříku a v seznamu nespolehlivých plátců. Podle veřejně dostupných zdrojů dodavatel v době konání výběrového řízení a uzavření smlouvy nevykazoval žádné znaky rizikovosti, a tedy neexistoval žádný obhajitelný důvod ani zákonná možnost s vítězem výběrového řízení smlouvu neuzavřít.

Zdůrazňujeme, že Finanční správa při zadávání vlastních veřejných zakázek na dodávku zboží a služeb nevystupuje v roli správce daně a nevede daňové řízení, ale je v roli „běžné firmy“ a od komerčních subjektů se liší pouze tím, že musí nakupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Z toho důvodu nemůže ani nesmí využívat svých interních zdrojů pro prověření dodavatelských firem. Zdali tedy v době výběrového řízení u společnosti 2P Commercial Agency, s. r. o. probíhala kontrola ze strany Specializovaného finančního úřadu, nemohlo ani nesmělo Generální finanční ředitelství z pozice zadavatele veřejné zakázky vědět.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by byl v tomto případě v pozici Generálního finančního ředitelství jakýkoliv komerční subjekt, Finanční správa by ho nijak nepostihla, protože by byl schopný jasně prokázat, že nevěděl a ani nemohl vědět, zda je tento obchodní partner součástí daňového podvodu.

Zásadně také odmítáme nařčení, že Generální finanční ředitelství v tomto případě mělo, ale neuplatnilo, režim přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Finanční správa je totiž podle zákona o DPH v otázce reverse charge ve zcela jiném postavení než komerční subjekty. Generální finanční ředitelství pořizovalo mobilní telefony pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, není proto považováno ve smyslu zákona o DPH za osobu povinnou k dani a proto uplatňuje běžný režim DPH.