Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa přistupovala ke všem profesionálním sportovcům jednotně. Správní praxi změnil Nejvyšší správní soud

6. 10. 2017

Finanční správa nesouhlasí s interpretací problematiky zdanění profesionálních sportovců kolektivních sportů ze strany Hospodářských novin, kterou veřejnosti nabízí v článku Jana Prokeše „Poslechli finanční úřady, peníze však zpět nedostanou“.

Zásadně odmítáme, že bychom jakýmkoliv způsobem odrazovali sportovce od držení živnostenského listu. Bylo a je pouze na rozhodnutí profesionálního sportovce, zda si živnostenský list opatří. Do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Finanční správa přistupovala ke všem profesionálním sportovcům při uplatňování výdajového paušálu z příjmů profesionálního sportovce jednotně a zcela nezávisle na skutečnosti, zdali daný sportovec živnostenské oprávnění má či nemá.

Vzhledem k charakteru výkonu činnosti profesionálního sportovce v kolektivním sportu považovala Finanční správa tento výkon za nezávislé povolání. Tuto zavedenou správní praxi potvrdil i Krajský soud v Českých Budějovicích. Výše stanovené daně tak nespočívala v libovůli správce daně, jak se snaží autor článku naznačit, ale vycházela z výkladu platných zákonů a dlouholeté správní praxe, která byla následně potvrzena i rozhodnutím krajského soudu. Důrazně se proto ohrazujeme proti nařčení, že jsme v té době využili nějakého nejasného výkladu s cílem doměřit sportovcům statisíce korun. Správní praxi u profesionálních sportovců „živnostníků“ změnilo až rozhodnutí Nejvyššího správního soudu rozsudkem v případu Lafata. Finanční správa jeho rozhodnutí respektuje a upravila podle něj svou ustálenou praxi. Je tak velmi nespravedlivé přisuzovat s tím související dopady Finanční správě, která se řídí platnými právními předpisy a rozhodnutím soudů. Dodáváme však, že nikdo profesionálním sportovcům nebrání zřídit si živnostenské oprávnění a do budoucna si také uplatňovat vyšší výdajový paušál.

Na závěr je nutné konstatovat, že by k této polemice pravděpodobně nedošlo, pokud by právní postavení sportovců bylo jasně definováno zákonem.