Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Výzva generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Martina Janečka

14. 6. 2016

Výzva je reakcí na množící se lživé články o Finanční správě ČR.

Začíná se stávat zvykem, že je Finanční správa v mediálním prostoru terčem řady závažných tvrzení, která mají za cíl zdiskreditovat a zpochybnit její činnost, aniž by se podle platného práva mohla jakkoliv účinně bránit. Případně jde o to, vyvinout na finanční úřad mediální tlak, který je veden snahou pracovníky Finanční správy zastrašit, aby došlo k ovlivnění jejich postupu v konkrétním řízení. Jedná se o značně nerovný boj, kdy druhá strana účelově zneužívá mlčenlivost, kterou je Finanční správa vázána. Tato situace pak v médiích navozuje dojem, že Finanční správa skutečně pochybila, když neuvádí na svou obranu nic konkrétního, a dovolávání se mlčenlivosti pak působí nepřímo jako přiznáni viny. Takže zatímco Finanční správa musí s ohledem na mlčenlivost snášet ta nejhrubší obvinění ze šikany a zneužívání svých kompetencí, druhá strana může doslova chrlit jedno obvinění za druhým, přičemž ta jsou zpravidla vytržena z kontextu, mají-li vůbec nějaký reálný základ.

V případě společnosti Temperatior Finanční správa také jednoznačně odmítá nezákonný postup. Považujeme tuto mediální reakci za agresivní mediální kampaň o údajné paralýze a šikaně společnosti Temperatior, která je proti ní vedena ze strany jednatele této společnosti. Vzhledem k závažnosti vznášených obvinění jsem se jako generální ředitel Generálního finančního ředitelství rozhodl přistoupit ke zcela mimořádnému kroku, jehož cílem je, aby bylo možné tento mediální monolog proměnit v dialog, na jehož základě si teprve bude možné udělat objektivní obrázek o skutečné situaci. Aby tento dialog mohl být zahájen, a Finanční správa například mohla vysvětlit důvody, proč v rámci případné daňové kontroly požadovala ten či onen dokument, nebo aby bylo možné vyvrátit či potvrdit plnění si povinností daňového subjektu, jako například nedostatečnou spolupráci či obstrukční chování společnosti, vyzývám jednatele společnosti Temperatior, aby Finanční správu v potřebném rozsahu zbavil zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Rozhodne-li se daňový subjekt zbavit správce daně mlčenlivosti, je místně příslušný finanční úřad připraven po skončení daňového řízení, případně dle charakteru řízení částečně i v jeho průběhu, vysvětlit svůj postup a vyvrátit veškeré pochybnosti a zpřístupnit podrobnosti ohledně vedené daňové kontroly či daňových kontrol. Jedině tak bude možné objektivně posoudit oprávněnost či neoprávněnost příslušných kroků správce daně. Finanční úřad je v plném rozsahu připraven prokázat oprávněnost, zákonnost a přiměřenost nejen případné kontroly ve společnosti Temperatior, ale stejně tak i jakékoliv jiné kontroly, ke kterým správce daně v rámci svých zákonem daných kompetencí a povinností přistoupil.

Zproštění mlčenlivosti učiňte u místně příslušného správce daně. Učinit tak lze v listinné podobě nebo ústně do protokolu oprávněnou osobou. V rámci zproštění mlčenlivosti, § 52 odst. 2 daňového řádu, je nezbytné uvést účel a rozsah údajů tohoto zproštění. Proto je nezbytné v podání minimálně uvést:
Daňový subjekt zprošťuje mlčenlivosti místně příslušného správce daně dle § 52 odst. 2 daňového řádu pro účely obhájení postupu finančního úřadu při provádění kontrolního postupu, jeho zákonnosti a vyvrácení jeho nestandardnosti, ze kterého byla Finanční správa obviněna v článku „Na výrobce biopaliv útočí berňák. Zneužívá Babiš státní správu?“ ze dne 13.6.2016 uveřejněném časopise Euro. Daňový subjekt zprošťuje finanční úřad mlčenlivosti v rozsahu kontrolním postupem prověřovaných skutečností, zjištění a tvrzení daňového subjektu, využitelných při správě všech daní za období minimálně rok 2013, 2014 a 2015.
Pro úplnost by bylo vhodné pregnantně specifikovat v jakých konkrétních skutečnostech nebo úkonech spočívá nestandardnost a šikana ze strany správce daně v uvedeném případě, a proč.